Sale!

สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49

360.00 ฿440.00 ฿

ปรากฏการณ์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

Additional information

ผู้เขียน

ชาตรี ประกิตนนทการ

คำนำ

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

บรรณาธิการ

ไอดา อรุณวงศ์

ปก

ปกแข็ง, ปกอ่อน