Sale!

วารสารอ่านจัดชุด 17 เล่ม ราคาพิเศษ

฿ 3,520.00 ฿ 2,000.00

วารสารอ่าน นับจากฉบับปฐมฤกษ์ (ปีที่ 1 ฉบับ 1) ปี 2551 จนถึงฉบับที่ 14 (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2) ในปี 2555 จัดชุดขายในราคาพิเศษ ลด 46%

รายละเอียด

วารสารอ่าน นับจากฉบับปฐมฤกษ์ (ปีที่ 1 ฉบับ 1) ปี 2551 จนถึงฉบับที่ 17 (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1) ในปี 2555 จัดชุดขายในราคาพิเศษ ลด 46%