สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

เงือนไขการสั่งซื้อ

ร้านหนังสือออนไลน์สำนักพิมพ์อ่าน ยินดีต้อนรับนักอ่านทุกท่าน ท่านสามารถเลือกสินค้าของสำนักพิมพ์ได้ในราคาพิเศษ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหน้าร้านหนังสือ

https://readjournal.org/shop

หลังจากการสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระเงินได้โดย

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์อ่านโดยนางสาวไอดา อรุณวงศ์ฯ
   เลขบัญชี 645-2-05464-5
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์อ่านโดยนางสาว ไอดา อรุณวงศ์ฯ
   เลขบัญชี 114-2-18708-1
  • ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์อ่านโดยนางสาวไอดา อรุณวงศ์ฯ
   เลขบัญชี 982-3-50025-8
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขา มธ. ท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์อ่าน เลขบัญชี 905-0-07705-7

แล้วแจ้งการชำระเงินมาที่ [email protected]

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินและแจ้งยืนยันมาแล้ว

« ดูหนังสือเล่มอื่น