ก็ไพร่นี่คะ

ก็ไพร่นี่คะ
ก็ไพร่นี่คะ

ผู้เขียน คำ ผกา
ความหนา 408 หน้า ราคา 300 บาท (สมาชิก 240 บาท)

คำนำสำนักพิมพ์

ก็ไพร่นี่คะ เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรของ “คำ ผกา” ที่ตีพิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 – มิถุนายน พ.ศ. 2552

บทบรรณาธิการ มติชนสุดสัปดาห์ เคยพูดถึงเจ้าของนามปากกา “คำ ผกา” ไว้ว่า “ไม่ธรรมดา” เพราะ “พลิกปูมหลัง คำ ผกา เรียนมาทางประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วได้ทุนไปทำปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ญี่ปุ่น”

แต่ความ “ไม่ธรรมดา” ของ “คำ ผกา” กลับยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อเธอสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์วิจารณ์สังคมไทยด้วยภาษาธรรมดา ทว่าผ่านจริตและน้ำเสียงอันไม่ธรรมดา ที่กระตุกความสนใจและกระตุ้นให้เกิดวิวาทะในหมู่คนธรรมดา

คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าข้อเขียนของ “คำ ผกา” ใน มติชนสุดสัปดาห์ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากผู้อ่านในรูปของจดหมายถึงบรรณาธิการ ที่แสดงความเห็นทั้งในทางบวกและลบกันอย่างเข้มข้นที่สุด ความเห็นเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นอย่างน่าสนใจว่า ข้อเขียนในลีลาเฉพาะตัวของ “คำ ผกา” สื่อสารอยู่กับใคร และมุมมองทางวัฒนธรรมและการเมืองที่นำเสนอนั้น ได้รับแรงสะท้อนกลับอย่างไร และนั่นเองคือที่มาของการเลือกเนื้อหาบางส่วนในจดหมายเหล่านั้นมาเป็นคำนำในการพิมพ์รวมเล่มนี้

ในการพิมพ์รวมเล่มนี้ ยังได้เพิ่มสีสันด้วยการเล่นกับคอนเส็ปต์เสมือนคู่มือไพร่ ด้วยฝีมือของศิลปินรุ่นใหม่ ดนัยพันธ์ วัชรีวงศ์ โดยมีคุณประชา สุวีรานนท์ เป็นที่ปรึกษาในภาพรวม

สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณ คุณอาดาดล อิงคะวณิช ที่ช่วยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ได้ราวกับเป็นคำสรุปจุดยืนของผู้เขียนคือตัว “คำ ผกา” เอง

เพราะไม่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอจะเป็นอย่างไร แต่การที่เธอเลือกใช้มุมมองและลีลาเยี่ยงนี้ ก็ดูจะเข้ากันได้ดีกับชื่อหนังสือ โดยเฉพาะในบริบทของ พ.ศ. นี้ ที่จะให้พูดเป็นอื่นอย่างไรได้… ก็ไพร่นี่คะ!