ชั่วโมงก่อนพิธีสวนสนาม

phu_cover_front

ชั่วโมงก่อนพิธีสวนสนาม
รวมเรื่องสั้นโดย ภู กระดาษ
ความหนา 328 หน้า
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559
ISBN 978-616-7158-62-4
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-7158-62-4

คำนำสำนักพิมพ์ / ไอดา อรุณวงศ์

ในโมงยามก่อนถึงวาระแห่งพิธีกรรมอันสำคัญยิ่งใหญ่ ที่ในทางหนึ่งก็ใหญ่จนไม่อาจเอื้อมเชื่อมโยงไปถึงได้ แต่อีกทางก็ใหญ่จนไม่อาจไม่ถูกผูกโยงไว้ภายใต้

ในโมงยามเยี่ยงนั้น เราจะทำอะไร–ได้?

หากินหาอยู่-สืบพันธุ์-ล้มตาย?

เราเขียน และอ่านนิยมนิยาย เรื่องยาวขนาดสั้น และเรื่องสั้นขนาดยืดยาว ที่จังหวะวรรคตอนผูกเข้ากับจังหวะภาษาแปลกแปร่งไม่ยอมเข้า “มาตรฐาน” คำศัพท์ที่แม้ร่วมเหง้าแต่ไม่ยอมร่วมเงาร่วมร่ม ทุกข์สุขที่แม้ถูกกดข่มแต่ยืนยันจะเผยอแสดงให้ได้สัมผัสร่วมกัน, อยู่ในโมงยามเช่นนั้น, โมงยามพัลวันที่ได้แต่นับวันรอให้มันผ่านไป-เสียที

และถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีโดยไม่ต้องมาถึง

ขอบคุณ ภู กระดาษ ที่มอบงานเขียนเหล่านี้มาให้ตีพิมพ์ในโมงยามเช่นนี้