อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด วรรณกรรมเพื่อการอ่าน

1,859 ฿ 800 ฿

*** เพื่อความเข้าใจร่วมกัน ***
หนังสือในชุดนี้ ขณะนี้เหลือ 7 เล่ม คือ

1. เทวดา เรื่องสั้นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดย ลาว คำหอม
2. ฟ้าบ่กั้น รวมเรื่องสั้นโดยลาว คำหอม พร้อมบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อ
3
. แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร นวนิยายขนาดสั้นโดย อรุณวตี
4. ท่งกุลาลุกไหม้ รวมเรื่องสั้นโดย ฆวาน รูลโฟ
แปลเป็นภาษาอีสานโดย พีระ ส่องคืนอธรรม
5. โรคแห่งความตาย นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส แปลโดย บัณฑูร ราชมณี
6. ชู้รักอังกฤษ นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส แปลโดย สายัณห์ แดงกลม
7. โมเดราโต กันตาบิเล นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส แปลโดย กรกช อรุณพงศ์ไพศาล

ส่วนเล่ม “ชั่วโมงก่อนพิธีสวนสนาม” รวมเรื่องสั้นโดย ภู กระดาษ
ขณะนี้หมดจากชุดนี้แล้ว
อัพเดตเมื่อ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

รายละเอียด

*** เพื่อความเข้าใจร่วมกัน ***
หนังสือในชุดนี้ ขณะนี้เหลือ 7 เล่ม คือ

1. เทวดา
เรื่องสั้นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดย ลาว คำหอม
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/the-deva/

2. ฟ้าบ่กั้น
รวมเรื่องสั้นโดยลาว คำหอม พร้อมบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/fabokan/

4. แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
นวนิยายขนาดสั้นโดย อรุณวตี
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/arunwatee/

5. ท่งกุลาลุกไหม้
รวมเรื่องสั้นโดย ฆวาน รูลโฟ
แปลเป็นภาษาอีสานโดย พีระ ส่องคืนอธรรม
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/theplain/

6. โรคแห่งความตาย
นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส
แปลโดย บัณฑูร ราชมณี
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/maladiedelamort/

7. ชู้รักอังกฤษ
นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส
แปลโดย สายัณห์ แดงกลม
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/lmante/

8. โมเดราโต กันตาบิเล
นวนิยายโดย มาร์เกอริต ดูราส
แปลโดย กรกช อรุณพงศ์ไพศาล
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/moderato/

ส่วนเล่ม “ชั่วโมงก่อนพิธีสวนสนาม” รวมเรื่องสั้นโดย ภู กระดาษ
ขณะนี้หมดจากชุดนี้แล้ว
อัพเดตเมื่อ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.