อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด ชุมนุมบทความและปกิณกคดี

770 ฿ 450 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 1, เล่ม 2 และ เล่ม 3
เป็นงานในกลุ่มบทความ บทบรรณาธิการ สารคดี คอลัมน์ประจำ และข้อเขียนเบ็ดเตล็ดที่อัศนี พลจันทร เขียนลงในสิ่งพิมพ์หลายฉบับในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484-2495 หรือหลังจากที่เขาเรียนจบเป็นเนติบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จนกระทั่งเกิดกรณีกบฏสันติภาพ (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2495) ปิดท้ายด้วยข้อเขียนเรื่อง “ผู้ประศาสน์การมีคนเดียว” ซึ่งถูกส่งออกมาจากเขตป่าเขาในระยะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายในราวปี 2526- 2527 และจนถึงปัจจุบันถือกันว่าเป็นงานเขียนชิ้นสุดท้ายของอัศนี พลจันทร

งานเขียนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเขียนในชื่อ อัศนี พลจันทร โดยบางครั้งมีการลงกำกับว่า ธ.บ. บ้าง, เนติบัณฑิตย์ บ้าง และบางครั้งสะกดตามเกณฑ์ของยุคสมัยว่า อัสนี พลจันท์ อีกส่วนหน่ึงนั้นใช้นามปากกาต่างๆ อันได้แก่ กุลิศ, กุลิศ อินทุศักดิ์, นายกุลิศ อินทุศักดิ์, มาลินี สุนทรธรรม, ศรีอินทรายุธ, สายฟ้า, หะยี ซัมซูดิน บิน อับดุลฆานี, อ. พลจันท์, อ.พ., อ.ส., และ อินทรายุธ งานเหล่านี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างสยามนิกร และสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ เอกชน, การเมือง, การเมืองรายสัปดาห์, มหาชน, สยามสมัย, ปวงชน รวมไปจนถึงรายเดือนอย่าง วรรนคดีสาร และอักษรสาส์น สำนักพิมพ์อ่านรวบรวมงานเขียนชุดนี้มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือในลำดับที่ 13, 14 และ 15 ในโครงการอ่านนายผี