อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด วรรณคดีและข้อคิด

580 ฿ 350 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
1. ข้อคิดจากวรรณคดี
เป็นงานรวมบทความของอัศนี พลจันทร ในนามปากกา อินทรายุธ ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือน อักษรสาส์น ของคุณสุภา ศิริมานนท์ นิตยสารหัวก้าวหน้าฉบับนี้วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2492 จนถึงตุลาคม 2495 ถือเป็นงานวิจารณ์วรรณคดีในแนวทางมาร์กซิสม์ยุคแรก

2. จิตรา
เป็นผลงานของ “อินทรายุธ” ซึ่งสำนักพิมพ์อ่านจัดพิมพ์เป็นลำดับที่ 11 ในโครงการอ่านนายผี จิตรา ไม่ใช่เรื่องแปลดังที่มักเข้าใจกัน แต่เป็นการนำเค้าเรื่องเดิมของบทละครในชื่อเดียวกันของรพินทรนาถ ฐากูร มาเรียบเรียงแต่งใหม่ อินทรายุทธเคยตัดสินใจไม่ตีพิมพ์งานชิ้นนี้ เพราะเห็นว่าทรรศนะในเรื่องล้าสมัยไปแล้ว แต่ต่อมาได้มีผู้นำมาพิมพ์ จึงทำให้ยังมีต้นฉบับสืบมา สำนักพิมพ์อ่านนำมาตีพิมพ์โดยใช้ต้นฉบับจากฉบับของสำนักพิมพ์ทะเลหญ้าของคุณวิมล พลจันทร ผู้เป็นภรรยา และสอบทานกับฉบับอื่นๆที่มีมาก่อนหน้า เนื้อเรื่องของ จิตรา อิงกับพล็อตเรื่องความรักตามอย่างต้นฉบับเดิมของฐากูร แต่อินทรายุทธได้ปรับเปลี่ยนและสอดแทรกประเด็นเรื่องความเป็นหญิงและเรื่องชนชั้นเข้าไป

3. ภควัทคีตา

ภควัทคีตา ของ กฤษณไทวปายนวยาส เป็นงานแปลของ “อินทรายุธ” ซึ่งเขาเริ่มลงมือทำตั้งแต่สมัยที่รับราชการเป็นอัยการผู้ช่วยอยู่ที่ปัตตานีในระหว่าง พ.ศ. 2485- 2487 ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 งานแปลเรื่องนี้จึงเป็นผลงานสำคัญในวัยหนุ่มของเขา ที่แสดงถึงความมุมานะทำงานทั้งๆที่ตนเองถูกกลั่นแกล้งสั่งย้ายไปอยู่พื้นที่ชายแดนห่างไกล ต้องเผชิญความยากลำบากยามสงคราม สำนักพิมพ์อ่านรวบรวมต้นฉบับงานแปลชุดนี้มาจากฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร อักษรสาส์น ปี 2493-2494)