อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด นิทานการเมืองและเรื่องสั้น

780 ฿ 400 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 1 และ เล่ม 2 ที่สำนักพิมพ์อ่านจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี 2560 และ นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3 ที่ตีพิมพ์ในปี 2561 รวม 3 เล่ม

หนังสือชุดนี้คือการรวมงานเรื่องสั้นและงานกลุ่มที่ผู้เขียนคือ อัศนี พลจันทร เรียกว่านิทานการเมือง ผลงานเหล่านี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์หลายฉบับระหว่าง พ.ศ. 2489-2503 ในหลายนามปากกา รวมทั้งสิ้น 54 เรื่อง

การจัดเรียงเรื่องสั้นชุดนี้ เรียงตามลำดับเวลาการตีพิมพ์ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม กล่าวโดยคร่าวได้ว่าในเล่ม 1 นั้น งานเขียนส่วนใหญ่มักมีฉากหลังพาดพิงถึงพื้นที่มลายูมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนใต้ ขณะที่เล่ม 2 จะเป็นงานที่มีลักษณะทั่วไปกว่า ส่วนเล่ม 3 เป็นการเก็บตกงานเขียนที่ค้นพบเพิ่มเติมเมื่อสำนักพิมพ์อ่านได้เข้าถึงเอกสารต้นฉบับในภายหลัง