คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – นิทานการเมือง เรื่องเด็กกับผู้ใหญ่ 2019 edition

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานมาร่วมในการประกวดรายการแรกนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางเราจะส่งหนังสือในโครงการ “อ่านนายผี” ไปให้เป็นจำนวน 2 เล่ม เพื่อแทนคำขอบคุณและเพื่อเป็นกำลังใจแก่การฝึกฝนวิทยายุทธต่อไป หรืออย่างที่อัศนี พลจันทร เคยว่าไว้ในโอกาสที่เขามีส่วนจัดการประกวดข้อเขียนที่ ปิยมิตรวันจันทร์ เมื่อราวหกสิบปีที่แล้วว่า
“จริงอยู่ข้อแนะนำของเรานี้[หรือคำตัดสินของกรรมการในที่นี้]อาจคร่ำครึและผิดพลาดไปบ้างก็เป็นได้ แต่นอกจากน้ำใจที่หวังดีโดยบริสุทธิ์แล้วยังจะมีอะไรอีกเล่าสำหรับมิตรสหายในยามยากเกินกว่าการกระทำที่เป็นจริง ขอให้ข้อเขียนเรื่องนี้เป็นเสมือนของกำนัลอันเล็กน้อยที่เราขอน้อมมอบให้แก่มิตรหน้าใหม่ของเราในวงการประพันธ์นั้นเถิด”