สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

เกี่ยวกับ “อ่าน”

พื้นที่ของ อ่าน เป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่เชิงอรรถไม่มีราคาเท่าการกล้าแสดงน้ำเสียง อคติ จุดยืน (และกระทั่งรวมถึงอารมณ์ขันทั้งที่ขื่นและไม่ขื่น) และเป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่ต้องสามารถตรวจสอบ โต้แย้งได้ และไม่อนุญาตให้ผูกขาดการมี “judgement of taste” ไว้ที่อาวุโสหรือฐานันดรทางวิชาการใด ทว่าทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดชอบ และรอบด้านในการกลั่นออกมาเยี่ยงงานวิชาการ และเหนืออื่นใด ต้องเป็นการวิจารณ์ที่ไม่บอดใบ้ต่อการเมืองวัฒนธรรมที่ดำเนินไปในโลกที่แวดล้อมการอ่านนั้น แม้จะตระหนักอยู่ร่วมกันถึงข้อจำกัดในสังคมที่เพดานการวิจารณ์ในทางการเมืองวัฒนธรรมต่ำใต้ธุลี

อ่าน
 เปิดกว้างสำหรับนักอ่านทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำให้พื้นที่ของความขัดแย้งในตัวเองนี้ คือมาตรฐานที่ต่างออกไป ด้วยหวังให้เกิดบรรยากาศของวัฒนธรรมการวิจารณ์ที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ แต่สามัญพอที่จะไม่ต้องกีดกันคนส่วนใหญ่

เรียกมันง่ายๆว่า วิชาการในทางเนื้อหา สามัญสำนึกในทางจุดยืน

หรือถ้าจะให้รื่นหูกว่านั้น อาจเรียกมันว่า งานวิชาการเพื่อความบันดาลใจ

เช่นนั้นแล้ว อ่าน ไหม อ่านไปด้วยกัน

บางส่วนจากบทบรรณาธิการวารสาร อ่าน ฉบับปฐมฤกษ์ โดย ไอดา อรุณวงศ์

“อ่าน” เริ่มต้นในปี 2551 จากการทำวารสารชื่อ อ่าน เป็นวารสารรายสามเดือนที่เน้นข้อเขียนวิจารณ์ด้านวรรณกรรม ภาพยนตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง ตีพิมพ์ผลงานจากผู้เขียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักศึกษา นักเขียน นักวิจารณ์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยในเบื้องแรกนั้นจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ต่อมาในปี 2552 ได้แยกตัวออกมาจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน โดยก่อตั้งขึ้นใหม่เป็นสำนักพิมพ์อ่าน และแยกขาดเป็นเอกเทศโดยสิ้นเชิงในปี 2555 ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายในชื่อตนเองคือสำนักพิมพ์อ่าน ที่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบทั้งในทางการเงิน บริหาร และบรรณาธิการ คือ ไอดา อรุณวงศ์ ในระยะเริ่มต้นนั้นมีที่ปรึกษาของวารสารและสำนักพิมพ์คือ ชาตรี ประกิตนนทการ, ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, ประชา สุวีรานนท์, มุกหอม วงษ์เทศ และอาดาดล อิงคะวณิช

สำนักพิมพ์อ่านตีพิมพ์วารสารอ่าน และหนังสือเล่มในแนวทางวิจารณ์วรรณกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ดีไซน์ การเมือง และตีพิมพ์งานวรรณกรรม ทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี และงานบันทึก จนกระทั่งภายหลังจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 สำนักพิมพ์อ่านปรับเปลี่ยนการออกวารสาร อ่าน จากระบบวารสารรายสามเดือน (ปีที่, ฉบับที่) ไปเป็นคล้ายหนังสือเล่มที่ออกตามวาระ รวมทั้งงดรับสมาชิกใหม่และงดรับการต่ออายุสมาชิกเพิ่มเติม และยังคงตีพิมพ์หนังสือเล่มต่อไป

ในปี 2560 สำนักพิมพ์อ่านเปิดหัวสำนักพิมพ์ย่อยในเครือ ในนาม “สำนักพิมพ์อ่านกฎหมาย” สำหรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ ดำเนินการควบคู่ไปกับสำนักพิมพ์อ่าน ผลงานภายใต้นามสำนักพิมพ์อ่านกฎหมาย คือผลงานวิชาการและตำรากฎหมายของ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ในปี 2561 สำนักพิมพ์อ่านได้บรรลุพันธกิจการจัดพิมพ์รวมผลงานฉบับสมบูรณ์ของ อัศนี พลจันทร หรือ “นายผี” ซึ่งสำนักพิมพ์อ่านได้รับมอบต้นฉบับงานเขียนและสิทธิในการชำระรวบรวมและจัดพิมพ์มาจากทายาทผู้ถือลิขสิทธิ์ และตั้งเป็นโครงการ “อ่านนายผี” มาตั้งแต่ปี 2553  โดยมีเนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ เป็นบรรณาธิการหลักของโครงการ ซึ่งได้ทยอยตีพิมพ์ผลงานของอัศนี พลจันทร มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถรวบรวมเป็นชุดผลงานพร้อมชีวประวัติจำนวน 20 เล่มสำเร็จเสร็จสิ้นในวาระ 100 ปีชาตกาลของอัศนี พลจันทร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

ในปี 2562 สำนักพิมพ์อ่านปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่จากเดิมที่เปิดใช้มาตั้งแต่ในยุคก่อตั้ง เพื่อหวังให้เป็นพื้นที่สื่อสารเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากเดิม และเพิ่มพื้นที่ที่เรียกว่า “อ่านออนไลน์” สำหรับเผยแพร่งานเขียนสั้นๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่เผยแพร่วัตถุดิบและข้อมูลสืบเนื่องเกี่ยวกับหนังสือของสำนักพิมพ์อ่าน

ในปี 2567 สำนักพิมพ์อ่านได้เปลี่ยนฐานะจากกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์แบบบุคคลซึ่งมีเจ้าของคนเดียวคือ ไอดา อรุณวงศ์ มาเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท สำนักพิมพ์อ่าน จำกัด

 

 

 

ติดต่อสำนักพิมพ์อ่าน

เลขที่ 122/1 ซอยภาณุรังษี 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ย้ายสำนักงานจากซอยอรุณอมรินทร์ 37 แล้ว)
อีเมล [email protected] (กองบรรณาธิการ) [email protected] (ธุรการ)
[email protected] (สั่งซื้อหนังสือ)