ความสัมพันธ์แม่-ลูก ในบทกวี “กลิ่นแดนไกล” ของโบดแลร์

ในบรรดาผลงานของโบดแลร์ บทกวีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในหมู่นักเรียนและผู้สนใจวรรณคดีฝรั่งเศสน่าจะได้แก่ “กลิ่นแดนไกล” (Parfum exotique) ซึ่งมีเนื้อความว่า

ค่ำวันไม้ผลัดใบ
หลับตาใกล้กายน้องยา
อกอุ่นกรุ่นนาสา
พี่ดอมดมชมไม่วาย
ฝั่งทะเลอันแสนสุข
พลันถูกปลุกให้ตาหมาย
คลี่คล้อยร้อยเรียงราย
พรายด้วยแสงแห่งตะวัน
เกาะน้อยดูอ้อยอิ่ง
ธรรมชาติพริ้งทุกสิ่งสรรพ์
แมกไม้แปลกหลายพันธุ์
ผลไม้สดรสโอชา
บุรุษล้วนร่างเปรียว
มีแรงเรี่ยวทุกถ้วนหน้า
สตรีไร้มารยา
ดวงเนตรใสแปลกใจชาย
กลิ่นกายเจ้าพาพี่
สู่เขตที่อากาศสบาย
ท่าเรือเสากระโดงราย
ใบใหญ่น้อยช้อยสวยสม
หมู่เรือล้วนเหนื่อยอ่อน
เพิ่งตะลอนฝ่าคลื่นลม
ต้นมะขามสวยน่าชม
ยังเขียวซึ้งตรึงอุรา
อวลกลิ่นในอากาศ
หอมประหลาดเร้านาสา
ประสานในวิญญา
กับเพลงร้องของชาวเรือ
(คำแปลของนพพร ประชากุล)
**