อภินิหารบรรพบุรุษ หนังสือยอพระเกียรติหรือเสียดสีราชวงศ์

ประเทศเล็กๆ ที่ไม่นิยม “อ่าน” จะหาบันทึก “ย้อนเกร็ด” ดีๆ สักเล่มก็ยากอย่างยิ่ง ครั้นเมื่อพบเจอแล้ว ก็ใช่จะวางใจได้ว่าเป็นหนังสือดี หลายต่อหลายเล่มถูกท่านผู้รู้ชี้ว่าเชื่อไม่ได้ หลายต่อหลายเล่มถึงกับถูกประทับตราว่าเป็นหนังสือปลอมไปเสียอีก

อภินิหารบรรพบุรุษ เป็นหนังสือเล็กๆ เล่มหนึ่ง ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว คือหายาก เชื่อไม่ได้ และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อความถูกปลอมปน จนกลายเป็นหนังสือ “เจ้า” ปัญหา ที่ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเป็นที่สุด

……

ต้นฉบับหนังสือ อภินิหารบรรพบุรุษ เป็นสมบัติของหม่อมเจ้าปิยภักดีนารถ “นักเลงหนังสือเก่า” ลำดับต้นของเมืองไทย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์ไว้ในคำนำว่า ต้นฉบับเป็นสมุดไทยกระดาษข่อยขาวตัวหมึก ๒ เล่ม ซึ่งปัจจุบันต้นฉบับสมุดไทยได้หายสาบสูญไป เหลือเพียงสำเนาพิมพ์ดีด ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีรับสั่งให้คัดลอกจากต้นฉบับสมุดไทยของหม่อมเจ้าปิยภักดีนารถไว้ ปัจจุบันสำเนาพิมพ์ดีด เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ โดยมีลายพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงแสดงพระวินิจฉัยกำกับไว้ตลอดเอกสาร

เนื้อหาหลักของ อภินิหารบรรพบุรุษ กล่าวถึงพระราชประวัติ “ก่อนเสวยราชย์” ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ๒ พระองค์ คือพระเจ้าตากและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ รวมกับเรื่องย่อยอีก ๒ เรื่อง เป็นพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

…..

นอกเหนือจากการกล่าวถึง “วัยเด็ก” ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ๒ พระองค์แล้ว เนื้อหายังเต็มไปด้วยบทอภินิหารอัศจรรย์ต่างๆ ที่ “ฟ้ากำหนด” ให้เด็กทั้งสองเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่แรกกำเนิด