อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุดวารสารอ่าน

4,200 ฿ 1,000 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยวารสารอ่านปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2551-2556)
ยกเว้นปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว

และอีกสามเล่มหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้แก่
“อ่าน-ย้อนยุค” (2557)
“อ่าน-บอดใบ้” (2558)
“อ่าน-อาลัย”(2559)