สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

เทวดา / The Deva

99 ฿

“เทวดา” / “The Deva”
เรื่องสั้นโดย ลาว คำหอม
A short story by Lao Khamhawm
ฉบับพิมพ์สองภาษา / A Bilingual Edition
ภาคภาษาอังกฤษโดย ดำเนิน การเด่น
English translation by Domnern Garden
บรรณาธิการแปล: ไทเรล ฮาเบอร์คอร์ณ
Translation Editor: Tyrell Haberkorn
จำนวนหน้า 88 หน้า / 88 pages

มีสินค้าอยู่ 5

รายละเอียด

หมายเหตุบรรณาธิการ
“เทวดา” เป็นเรื่องสั้นที่ ลาว คำหอม หรือคำสิงห์ ศรีนอก ปรับปรุงใหม่จากการพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “โถ พ่อ” (ตีพิมพ์ในรวมเรื่องสั้น สนามหลวง กุมภาพันธ์ 2540) และได้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ว่า “เทวดา”

การจัดพิมพ์ในครั้งนี้ ได้นำฉบับแปลภาษาอังกฤษของเรื่องสั้นเรื่องนี้มาตีพิมพ์ไว้คู่กัน โดยสำนักพิมพ์อ่านได้รับมอบต้นฉบับสำนวนแปลร่างแรกที่คุณดำเนิน การเด่น แปลไว้เมื่อปี 2550 มาจากลาว คำหอม และนำมาตรวจทานแก้ไขร่วมกับบรรณาธิการแปลรับเชิญของเราคือคุณไทเรล ฮาเบอร์คอร์ณ เราตั้งชื่อฉบับแปลภาษาอังกฤษนี้ว่า “The Deva”

การนำเรื่องสั้นเรื่องนี้มาตีพิมพ์สองภาษาในเล่มเดียวกันครั้งนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงมิตรภาพระหว่าง ลาว คำหอม กับ ดำเนิน การเด่น ตามความปรารถนาของลาว คำหอม เองแล้ว ยังเพื่อเป็นที่ระลึกจากสำนักพิมพ์อ่านแด่ลาว คำหอม ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 ในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2559

Editor’s Note
“The Deva” is a short story that Lao Khamhawm, or Khamsing Srinawk, first published as “Oh, Father” (โถ พ่อ) in a collection of stories titled Sanam Luang in 1997. He then revised the short story and retitled it “The Deva” (เทวดา).

This printing includes an English translation of the short story along with the Thai original. Lao Khamhawm gave Aan (Read) Publishing an initial translation completed by Domnern Garden in 2007, which was then edited by Aan along with a guest editor, Tyrell Haberkorn. We gave the English translation the title, “The Deva.”

Publication of a bilingual edition of the short story is intended as both a memento of the friendship between Lao Khamhawm and Domnern Garden, in line with the wishes of Lao Khamhawm, and also a memento from Aan to Lao Khamhawm on the occasion of his 86th birthday in 2016.

อื่นๆ

ผู้เขียน

ลาว คำหอม

ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

ดำเนิน การเด่น

บรรณาธิการแปล

ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์ณ

ปีที่พิมพ์

2559