อดีตที่ผ่านมาของโครงการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด | Past Fundraising Campaigns

ชุดอ่านนายผี 1-7 | First 7 Books of the Nai Phi Series

ก่อนหน้าที่สำนักพิมพ์อ่านจะรวบรวมและชำระผลงานฉบับสมบูรณ์ของ "นายผี" อัศนี พลจันทร เสร็จสิ้นในวาระครบรอบชาตกาล 100 ปี เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

สำนักพิมพ์อ่านได้มีโครงการระดมทุนซื้อหนังสือชุดอ่านนายผี 7 เล่มแรก ราคา 750 บาท ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดประชาชนต่างๆ

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุน ได้ทั้งหมด 67 ชุด จัดส่งระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

"การจัดชุดหนังสือโครงการอ่านนายผี 7 เล่ม 7 ร้อย ครั้งนี้ก็เพื่อระดมเงินสำหรับต่อโครงการออกไป หากโครงการมีความคืบหน้าใดๆ จะมาบอกกล่าวกันทางหน้าเพจนี้ต่อไปค่ะ" —แอดมินมะยม

อ่านรายละเอียดของการประกาศระดมทุนชุดนี้ได้ที่โพสต์เฟ้ซบุ๊กวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ของสำนักพิมพ์อ่าน

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

อ่านจนแตก: วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย | Read till it shatters: nationalism and identity in modern Thai literature

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุนได้ทั้งหมด 108 ชุด ส่งไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย จัดส่งในวันที่ 25 มกราคม 2559

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

ชุดในกระจก+ในเขาวงกต | In the Mirror+In the Labyrinth

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุน ในกระจก+ในเขาวงกต ได้ทั้งหมด 142 ชุด ส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนทั้งหมด จัดส่งระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

นอกจากนี้ ยังมียอดจัดส่งเฉพาะเล่ม ในกระจก แยกต่างหากอีกจำนวน 225 ชุด ส่งไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัย 85 แห่ง (21 เมษายน ถึง 11 มิถุนายน 2560) และส่งไปยังโรงเรียนมัธยมพร้อมกับชุดวารสารอ่าน 140 แห่ง (25 กุมภาพันธ์ 2561 จวบจนปัจจุบัน ด้วยมีผู้สนับสนุนเป็นรายเดือน)

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

รายชื่อห้องสมุดโรงเรียนมัธยมที่เคยได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์อ่าน (สำหรับรายชื่อแยกเล่มและรายชื่อที่รวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดอื่นๆด้วยนั้น ทางเรากำลังประมวลข้อมูล)