อดีตที่ผ่านมาของโครงการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด | Past Fundraising Campaigns

ชุดอ่านนายผี 1-7 | First 7 Books of the Nai Phi Series

ก่อนหน้าที่สำนักพิมพ์อ่านจะรวบรวมและชำระผลงานฉบับสมบูรณ์ของ "นายผี" อัศนี พลจันทร เสร็จสิ้นในวาระครบรอบชาตกาล 100 ปี เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

สำนักพิมพ์อ่านได้มีโครงการระดมทุนซื้อหนังสือชุดอ่านนายผี 7 เล่มแรก ราคา 750 บาท ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดประชาชนต่างๆ

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุน ได้ทั้งหมด 67 ชุด จัดส่งระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

"การจัดชุดหนังสือโครงการอ่านนายผี 7 เล่ม 7 ร้อย ครั้งนี้ก็เพื่อระดมเงินสำหรับต่อโครงการออกไป หากโครงการมีความคืบหน้าใดๆ จะมาบอกกล่าวกันทางหน้าเพจนี้ต่อไปค่ะ" —แอดมินมะยม

อ่านรายละเอียดของการประกาศระดมทุนชุดนี้ได้ที่โพสต์เฟ้ซบุ๊กวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ของสำนักพิมพ์อ่าน

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

อ่านจนแตก: วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย | Read till it shatters: nationalism and identity in modern Thai literature

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุนได้ทั้งหมด 108 ชุด ส่งไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย จัดส่งในวันที่ 25 มกราคม 2559

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

ชุดในกระจก+ในเขาวงกต | In the Mirror+In the Labyrinth

ยอดรวมสุดท้ายของการระดมทุน ในกระจก+ในเขาวงกต ได้ทั้งหมด 142 ชุด ส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนทั้งหมด จัดส่งระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

นอกจากนี้ ยังมียอดจัดส่งเฉพาะเล่ม ในกระจก แยกต่างหากอีกจำนวน 225 ชุด ส่งไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัย 85 แห่ง (21 เมษายน ถึง 11 มิถุนายน 2560) และส่งไปยังโรงเรียนมัธยมพร้อมกับชุดวารสารอ่าน 140 แห่ง (25 กุมภาพันธ์ 2561 จวบจนปัจจุบัน ด้วยมีผู้สนับสนุนเป็นรายเดือน)

ดูจดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดต่างๆ

รายชื่อห้องสมุดโรงเรียนมัธยมที่เคยได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์อ่าน (สำหรับรายชื่อแยกเล่มและรายชื่อที่รวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดอื่นๆด้วยนั้น ทางเรากำลังประมวลข้อมูล)

1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคตะวันตก
5. ภาคกลาง
6. ภาคตะวันออก
7. ภาคใต้
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

2. ภาคเหนือ

เชียงใหม่ - 5
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงราย - 4
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ลำปาง - 4
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนมูล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ลำพูน - 4
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่ง

อุตรดิตถ์ - 5
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งกะโล้วิทยา
โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

แพร่ - 4
โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

น่าน - 8
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนปัว
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

อุทัยธานี - 3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

พะเยา - 4
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทยา

แม่ฮ่องสอน - 3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ - 5
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

นครราชสีมา - 11
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนพิมายวิทยา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
โรงเรียนปากช่อง

บุรีรัมย์ - 10
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนพุทไธสง
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนลำปลายมาศ
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

นครพนม - 5
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

สุรินทร์ - 7
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนสังขะ

อุบลราชธานี - 6
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ยโสธร - 5
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ชัยภูมิ - 4
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

อำนาจเจริญ - 4
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนจิกดู่วิทยา
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

หนองบัวลำภู - 4
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

ขอนแก่น - 11
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนกัลญาณวัตร
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา

อุดรธานี - 7
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนกุมภวาปี

เลย - 3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

มุกดาหาร - 4
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

หนองคาย - 5
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

มหาสารคาม - 6
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนบรบือ

ร้อยเอ็ด - 7
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

กาฬสินธุ์ - 5
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สกลนคร - 5
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนสว่างแดนดิน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร

บึงกาฬ - 5
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนภูทอกวิทยา
โรงเรียนบึงกาฬ

4. ภาคตะวันตก

ตาก - 4
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

กาญจนบุรี - 4
โรงเรียนกาญจนนุเคราะห์
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ราชบุรี - 13
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เพชรบุรี - 4
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจ.เพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

5. ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา - 4
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

อ่างทอง - 4
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ

ลพบุรี - 4
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพัฒนานิคม

สิงห์บุรี - 4
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนอินทร์บุรี

ชัยนาท - 4
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนสาครพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

สระบุรี - 4
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนพระพุทธบาท

นครนายก - 1 +2 ร.ร. ประจำจ.
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นครสวรรค์ - 5
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม

ปทุมธานี - 5
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญบุรี

พิษณุโลก - 5
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนนครไทย
โรงเรียนชาติตระกาลวิทยา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

พิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเมธีพิทยา
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

เพชรบูรณ์ - 5
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย

สุโขทัย - 3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุพรรณบุรี - 3
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนอู่ทอง

กำแพงเพชร - 1 + 2 ร.ร.ประจำจ.
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

นครปฐม -5
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

นนทบุรี - 10
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนศรีบุณยานนท์

สมุทรสงคราม - 1 +2 ร.ร. ประจำจ.
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
โรงเรียนถาวรานุกูล

สมุทรสาคร - 3
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

สมุทรปราการ - 10
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

6. ภาคตะวันออก

จันทบุรี - 3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

ฉะเชิงเทรา - 3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนพนมสารคาม (พนมดุลวิทยา)

ชลบุรี - 9
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนบางละมุง

ปราจีนบุรี - 3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนกบินทร์บุรี

ระยอง - 3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)

สระแก้ว - 3
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ตราด - 3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์)

7. ภาคใต้

กระบี่ - 1 + 2 โรงเรียนประจำจ.
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนเมืองกระบี่

ชุมพร - 3
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สงขลา - 7
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนมหาวชิราวุธจ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

สุราษฎร์ธานี - 3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ตรัง - 4
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนสภาราชินี

นครศรีธรรมราช - 5
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ภูเก็ต - 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

พัทลุง - 3
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนเขาชัยสน

ปัตตานี - 4
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.ปัตตานี
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปัตตานี
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ จ.ปัตตานี

นราธิวาส - 3
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

ยะลา - 1 + 4
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จ.ยะลา

ประจวบคีรีขันธ์ - 3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพลับวิทยา

สตูล - 4
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนผังปาล์ม 3

ระนอง - 3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนสตรีระนอง

พังงา - 3
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนสตรีพังงา