นิทานอีสป ฉบับไม่เพียงพอ

เอ่ยถึงนิทานย่อมต้องนึกถึง นิทานอีสป เรื่องเล่าที่แฝงคติสอนใจให้นำไปขบคิด  แต่เมื่อนิทานอีสปถูกนำมาเล่าใหม่ใน พ.ศ. นี้ จะสอดแทรกคติอะไรไว้บ้างต้องติดตาม