อนาธิปไตย ประชาธิปไตยและความเป็นไปได้ในพื้นที่ระหว่าง

มีอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มากคนนักที่ประกาศเต็มปากเต็มคำว่าตนเองเป็นนักอนาธิปไตย และยิ่ง
มีน้อยคนลงไปอีกที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบนท้องถนนอย่างแข็งขันด้วย

เดวิด เกรเบอร์ (David Graeber) คือหนึ่งในน้อยคนนั้น เขาเป็นนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน
เกิดเมื่อ ค.ศ. 1961 ในครอบครัวชนชั้นแรงงาน พ่อทำงานในโรงพิมพ์ แม่เป็นนักร้องนำในคณะ
ละครเพลงของชนชั้นกรรมาชีพที่มีชื่อคณะว่า Pins & Needles ทั้งคู่เคยสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ 1930 ก่อนที่จะแยกตัวออกมาภายหลัง เกรเบอร์ผู้พ่อเคยทำงาน
อาสาสมัครขับรถพยาบาลในช่วงสงครามกลางเมืองสเปน และมีโอกาสสัมผัสกับช่วงเวลาปกครอง
ตัวเองแบบอนาธิปไตยในบาร์เซโลนา อีกทั้งยังเคยเขียนบทความวิชาการชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับระบบ
เงินกระดาษของฝ่ายอนาธิปไตยในสเปน กระนั้น ทั้งพ่อและแม่ของเกรเบอร์ก็ไม่ใช่นักอนาธิปไตย
เดวิด เกรเบอร์เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของหนังสือและแนวคิดฝ่ายซ้าย เขาจบปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโก งานวิทยานิพนธ์ด้าน
มานุษยวิทยาของเขาเป็นการวิจัยภาคสนามในมาดากัสการ์ โดยเน้นที่ความสัมพันธ์และการ
แบ่งแยกทางสังคมระหว่างตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นผู้ดีกับตระกูลอดีตทาส นอกจากนี้
เขายังเขียนงานทางด้านมานุษยวิทยาอีกหลายชิ้นเกี่ยวกับทฤษฎีมูลค่า งานเขียนที่ตีพิมพ์เป็น
เล่มของเขา มีอาทิ Towards an Anthropological Theory of Value:The False Coin
of Our Own Dreams
(2001), Fragments of an Anarchist Anthropology (2004),
Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar (2007) และ
(ส่วนหนึ่งของ) หนังสือเล่มซึ่งจะนำมากล่าวถึงในบทความนี้ นั่นคือ Possibilities:
Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire
(2007)