Buru Quartet: การปฏิวัติที่ไร้ทายาท

หลังการรัฐประหารที่ล้มเหลวอันนำไปสู่การขึ้นครองอำนาจของซูฮาร์โต ปรามูเดียถูกจับกุมอีกครั้ง อยู่ในคุกนาน 4 ปี และถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะ Buru นานถึง 10 ปี  หนังสือทุกเล่ม งานเขียนทุกชิ้นของเขาเป็นหนังสือต้องห้ามในอินโดนีเซียมาจนถึงทุกวันนี้…

นวนิยายจตุรภาคที่รู้จักกันในชื่อ Buru Quartet ประกอบด้วย This Earth of Mankind, Child of All Nation, Footstep และ House of Glass  สามเล่มแรกได้รับการตีพิมพ์ในภาษาไทยแล้ว ผู้แปลคือภัควดี วีระภาสพงษ์

เหตุผลง่ายๆ ที่ฉันหยิบหนังสือชุดนี้มาประเดิมคอลัมน์แรกในนิตยสาร อ่าน และแม้ว่าคอลัมน์นี้จะเปิดขึ้นมาเพื่อการอ่านแบบ “หญิงๆ” แต่สำหรับงานของปรามูเดียชุดนี้ฉันจะพูดถึงมันด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือ อยากให้มีคนอ่านหนังสือชุดนี้อย่างกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม