ชุมชนกับชาติ อำนาจกับความรัก ในทุ่งมหาราช

“ผมขอเลือกที่จะอ่านนวนิยายเรื่องนี้โดยประสานมุมมองเรื่องชนชั้นเข้ากับมุมมองสตรีนิยม เพื่อพิจารณาประเด็นว่าด้วยชุมชนกับชาติ และอำนาจกับความรัก ที่สอดประสานกัน เกื้อหนุน อิงแอบ และโต้สะท้อนกันไปมา”

ทุ่งมหาราช คือมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรเป็นแค่หนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กมัธยมปลาย หรือแค่หนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน เพราะ ทุ่งมหาราช คือนวนิยายที่ทุกคนต้องได้อ่าน