ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน

นับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และวิกฤตทางการเมืองหลังจากนั้นเป็นต้นมา วรรณกรรมไทยและนักเขียนไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญ อันจะเป็นบททดสอบและบทพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของวรรณกรรมและนักเขียนไทยร่วมสมัย ทั้งนี้เป็นเพราะในขณะนี้ได้เกิดเงื่อนไขสำคัญอันไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไป
สองประการขึ้นในแวดวงวรรณกรรมไทยและสังคมไทย นั่นคือ เรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคม
****