เรียงความวันพ่อ ป.๖/๕

หมายเหตุ: อ่าน ได้ขออนุญาตคุณหฤษฎ์นำเรื่องสั้นชิ้นนี้มาตีพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อยืนยันว่า อ่าน สนับสนุนการแสดงความคิดโดยเสรีตามสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และขอให้กำลังใจคุณหฤษฎ์ในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งถูกรัฐบาลทหารจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างได้รับการประกันตัวและสู้คดีในศาลทหาร

บันทึกข้อความ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง เรียงความวันพ่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕
เรียน ท่านผู้อำนวยการ ชาตรี วงศ์ยานเวศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย เรียงความพ่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ฉบับ

เรียงความดังต่อไปนี้เป็นเรียงความที่คัดเลือกจากเรียงความวันพ่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕ เพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕ ในการจัดทำจุลสารของโรงเรียนฉบับวันพ่อ

อนึ่ง เรียงความดังกล่าวได้รับการแก้คำผิด และจัดวรรคตอนเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านแล้ว แต่เนื้อหาและสำนวนยังคงไว้ดังเดิม

ขอแสดงความนับถือ

นายหฤษฎ์ มหาทน
ครูผู้ช่วย (ค.ศ. ๑)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕

[อ่านฉบับเต็มได้ใน อ่าน-อาลัย]