สันดาปทางความคิด อาการเมา(ค้าง)พิษรัฐประหาร

รัฐประหารคือสิ่งมีพิษ ผู้ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่ผู้ที่ถูกไล่ฆ่าบนสังคมเฟซบุ๊คไปจนถึงผู้ที่ถูกไล่ฆ่าบนถนนจริงๆ อีกหลายคนยังคงต้องอาศัยหลับนอนอยู่ในคุกโดยไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัว พิษของมันร้ายแรงขนาดว่า แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมาแล้วถึง 5 ปี พิษตกค้างยังเผยตัวออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ผลของการสูดดมพิษดังกล่าวได้ซึมลึกไปถึงระดับการรับรู้ของคนในประเทศให้บิดเบือน ผู้คนเข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกของคนสกปรก ประชาธิปไตยคืออิสระที่จะเอาหินปาหัวคนอื่นโดยไม่ผิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญคือสิ่งที่สงวนไว้ให้ฉีกได้ ล้มได้ สั่งน้ำมูกได้เฉพาะสำหรับคนบางกลุ่ม ทุนนิยมคือพวกเห็นเงินสำคัญกว่าจิตใจ ทำอะไรก็กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่วนทุนนิยมสามานย์คือพวกเห็นเงินสำคัญกว่าจิตใจ ทำอะไรก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมแถมยังชั่วช้าสามานย์ ฯลฯ นี่เป็นเพียงตัวอย่างจำนวนน้อยที่แสดงว่าประเทศไทยกำลังป่วยหนัก และกำลังต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน
****