มาร์กาเร็ต มีด

“อย่าสงสัยเลยว่า พลเมืองที่ช่างคิดและจริงจังเท่านั้นแหละที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีคนกลุ่มอื่นทำได้”

ว่ากันว่าเจ้าของวลีอันลือลั่น ซึ่งน่าเชื่อว่ากลายเป็นคำขวัญที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดของขบวนการเคลื่อนไหวด้านสังคมทั่วโลก คือ มาร์กาเร็ต มีด (1901-1978) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 ก็ว่าได้

มีดบอกว่า “ข้าพเจ้าใช้เวลากว่าค่อนชีวิตเพื่อศึกษาชีวิตของผู้คนที่อื่น คนที่อยู่ไกลโพ้น เพียงให้คนอเมริกันเข้าใจตนเองดีขึ้น”

เหมือนกับมาร์กาเร็ต มีด ต้องการบอกคนอเมริกันในยุคนั้นว่า ในขณะที่พวกเขาสร้างสมโภคทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆ สะสมอำนาจมากขึ้น พวกเขากลับเข้าใจตนเองน้อยลง และกลับมีความเชื่อว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น…

ชุดผลงานไตรภาคว่าด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ชุดผลงานไตรภาคว่าด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น (Harper Perennia, 1971)