คู่มือเพื่อคุณ: ถอดบทเรียนจากอาชญากรทางความคิดรุ่นพี่

มาตรา 112 ที่เรานิยมเรียกกันว่า “กฎหมายหมิ่น” หรือ “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” เป็นกฎหมายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมๆ กับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ลุกลามบานปลาย โดยในช่วงหลังๆ ดูเหมือนจะนิยมขายพ่วงกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วย นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดของรัฐที่เอาไว้จัดการกับสังคมไซเบอร์โดยเฉพาะ

ตัวอย่างการลงทัณฑ์เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน สวนทางกับแนวนโยบาย “เชือดไก่ให้ลิงดู” เพราะมีลิงจำนวนไม่น้อยที่ “ไม่กัว” คมมีด ยืนยันว่าสังคมลิงต้องมีเสรีภาพในการแสดงออก แต่ก็มีบ้างที่ไม่รู้ว่ามีดคม บ้างก็คิดว่าตนว่องไวพอ บ้างบอกว่าตนไม่ใช่ลิงแต่เป็น “แพะ” ฯลฯ