ข้อสอบโอเน็ต

1. การเข้าสู่ตำแหน่งและสถานะแบบใดที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในสังคมไทย
ก. มาจากการเลือกตั้ง
ข. มาจากการแต่งตั้งสรรหา
ค. มาจากพระบรมราชโองการ
ง. มาจากนารายณ์อวตาร

2. ข้อใดคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Free Speech)
ก. ทรงพระเจริญ
ข. ศีรษะนี้มอบแด่พระเจ้าแผ่นดิน
ค. พระองค์ท่านไปทำอะไรให้มึง
ง. ถูกทุกข้อ

3. ใครไม่ใช่อัลตรารอยัลลิสต์
ก. นพมาศเปลี่ยนนามสกุลเป็น “รักในหลวง” และคอยสอดส่องแจ้งความใครก็ตามที่นินทาเจ้าในทางที่ไม่ดี รวมทั้งลูกตัวเอง ญาติๆ และเพื่อนๆ
ข. พลอยสวดมนต์สาปแช่งพวกไม่รักเจ้าทุกคืนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ค. เปรมเขียนบทความเรียกร้องให้ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบไม่มีประชาธิปไตย
ง. นรสิงห์เทิดไท้องค์ราชันในทุกกิจกรรมในชีวิตทั้งที่เป็นกิจวัตร กิจพิเศษ และกิจฉุกเฉิน