ข้อสอบโอเน็ต #2

57. คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนไม่ได้
ก. วิษณุชอบแอบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์เวลาเข้าประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ข. อิศวรอัพเกรดตัวเองจากโมนาร์คิสต์เป็นอนาร์คิสต์หลังค้นพบว่าโมนาร์คีเป็นระบอบที่
เหมาะแต่สำหรับพวกขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ค. อัปสรเรียกแท็กซี่เพื่อไปกินบุฟเฟต์อาหารกลางวันฟรีที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินีแต่โดน
ปฏิเสธทุกคัน
ง. กากีพยายามดีเฟนด์ว่า “ทูบีนัมเบอร์วัน” ของทูลกระหม่อมอุบลรัตน์จับใจและคมคายกว่า
“ทูบีออร์น็อททูบี” ของแฮมเล็ท

58. ภาษาที่ใช้กับ “เจ้า” ในโซเชียลมีเดียข้อใดแสดงถึงความมิบังควร การก้าวล่วง และการไม่รู้จัก
ที่ต่ำที่สูง
ก. Wall – Status – Timeline = พระกำแพง – พระสถานะ – พระไทม์ไลน์
ข. Post – Like – Share = ทรงโพสต์ – ทรงไลค์ – ทรงแชร์
ค. Friend Request – Unfriend = ขอเป็นพระสหาย – ขอเลิกเป็นพระสหาย
ง. Follow – Follower = ขอตามเสด็จ – ขอเป็นข้าราชบริพาร

[อ่านบทความฉบับเต็มได้ในวารสารอ่าน]