ผมเป็นช่างซ่อมหนังสือ

ผมเริ่มงานซ่อมหนังสือเมื่อปี 1999 ภายใต้ชื่อร้านซ่อมหนังสือ Book Clinic ก่อนหน้านั้นผมเองไม่รู้เลยว่ามีงานซ่อมหนังสืออยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทย จำได้ว่าตอนเรียนมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เคยช่วยครูบรรณารักษ์เย็บหนังสือในห้องสมุดอยู่บ้างเพื่อให้ผ่านหน่วยกิต นอกนั้นที่ได้ทำเกี่ยวกับการซ่อมหนังสือ คือเคยซ่อมหนังสือ ภควัทคีตา ของตัวเองที่ซื้อจากข้างป้ายรถเมล์ หลายปีก่อนโน้น ตอนที่คิดว่าจะเริ่มทำงานซ่อมหนังสือ กลับไปเอาหนังสือเล่มนี้ที่บ้านเก่ามาดู ก็เห็นว่าการ “ซ่อม” ที่ว่านั้นก็เรียกว่าแค่ใช้แม็กตัวใหญ่เย็บเอาไว้

ร้านของผมเริ่มต้นด้วยความบังเอิญก็จริง แต่ดำเนินไปด้วยความตั้งใจ ปัญหาในช่วงเริ่มแรกคือ งานช่างซ่อมหนังสือในเมืองไทยนั้นไม่มีสถานที่ให้เรียนรู้ และไม่มีอุปกรณ์ในการทำงานมาจำหน่าย (ซึ่งจริงๆก็คงพอจะมีบ้าง แต่ไม่รู้ว่าอยูกั่นตรงไหน) ผมน่าจะสามารถกล่าวได้วาผมเริ่มสะสมทั้งอุปกรณ์และทักษะด้วยตัวของผมเอง ซึ่งอุปกรณ์บางชิ้นผมก็ประดิษฐ์ด้วยตัวเอง

ปกหลุดจากเนื้อหา3bw

เนื้อหาหลุด1Atools