อ่านพระอภัยมณี : สงสัยพระอภัยกับนางเงือก “นั่น” กันอย่างไร ?

“เม่น”
สัตว์ที่น่าเห็นใจที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย และน่าจะเป็นสัตว์ที่มีปัญหาทางเพศมากที่สุดชนิดหนึ่ง การ “อัศจรรย์” ของเม่น สมควรได้รับการยกย่องในความเพียรเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของมัน หากเม่น “ตัวผู้” พากันท้อถอย และรณรงค์อย่างสันติด้วยแคมเปญ “love may hurt, making love shouldn’t” เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์อันน่ารักนี้
**
อย่างไรก็ดี เราไม่เคยพบเม่น “พลาดท่า” บาดเจ็บในหน้าที่ เม่นเด็กๆ อาจจะเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อโตขึ้น มันย่อมคิดถึง “ความน่าจะเป็น” และเมื่อถึงเวลานั้น มันก็จะรู้ว่า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
**
คนที่ไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนในชีวิตอย่าง “กไลโกฏฤๅษี” ใน รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นฤๅษี hybrid มีพ่อเป็นฤๅษี แม่เป็น
กวาง ตัวกไลโกฏฤๅษีจึงมีหัวเป็นกวาง ตัวเป็นคน แม้จะไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนในชีวิต แต่ในที่สุดกไลโกฏฤๅษีก็บังเกิดความสว่างแห่งปัญญา “มันเป็นเช่นนี้เอง” และรู้แท้ในปรัชญา women are more important than knowledge ตัดสินใจสละอาศรมตามนางผู้นั้นไป
**
เรื่องมีอยู่ว่า ที่เมืองโรมพัต ฝนไม่ตกติดต่อกันนานถึง 3 ปี แม้ท้าวโรมพัตจะบวงสรวงสังเวยเทวดา ฝนก็ไม่ตกลงมาแม้แต่น้อย ภายหลังมีนายพรานมาแจ้งให้ทราบว่า ต้นเหตุเป็นเพราะกไลโกฏฤๅษีบำเพ็ญตบะแรงกล้าในป่าหิมพานต์ จนเกิดไซด์เอฟเฟกต์ ฝนแล้งมาถึงเมืองโรมพัต นายพรานจึงแนะนำว่าต้องให้นางอรุณวดี พระธิดาของท้าวโรมพัต ไปทำลายตบะกไลโกฏฤๅษี

เมื่อนั้น พระกไลโกฏฤๅษี
ไม่เคยเห็นรูปสตรี มีความสงสัยก็พิศดู
เห็นเขาติดอกครัดเคร่ง ดั่งปทุมตูมเต่งทั้งคู่
สัตว์นี้เป็นไฉนจึ่งไม่รู้ จะเป็นหมู่เดียรฉานนามใด
ตริแล้วจึ่งกล่าววาที เอ็งนี้เป็นสัตว์จำพวกไหน
จึ่งมีเขาที่อกกูหลากใจ ไม่เคยพบเห็นแต่ก่อนมา ฯ

นางอรุณวดีก็ตอบไปโดยเล่ห์ว่า

………. เขาข้านี้น่าอัศจรรย์
ไม่งอกในเศียรเหมือนฝูงสัตว์ มาพลัดขึ้นที่อกเหมือนแกล้งปั้น
เต่งตั้งดั่งดวงบุษบัน อ่อนละม้ายคล้ายกันกับสำลี
พระองค์ผู้ทรงตบะญาณ ขอประทานโปรดเกล้าเกศี
พิเคราะห์ดูให้รู้ว่าร้ายดี ข้าเป็นดั่งนี้ด้วยอันใด

และแล้ว…

เมื่อนั้น พระกไลโกฏฤๅษี
ไม่รู้ในกลสตรี ลืมที่คำสั่งพระบิดร
เข้าประคองต้องเต้าสุมณฑา กายาแนบเนื้อดวงสมร
ให้เกิดประดิพัทธ์อาวรณ์ ถึงไม่มีผู้สอนก็เป็นไป

เรียบร้อย…
**
ทั้งเรื่องเม่นและกไลโกฏฤๅษี ย่อมเป็นสิ่งชี้ชัดว่า มีสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นแล้วมากมายบนโลกใบนี้
**
สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้ ก็ได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างพระอภัยมณีกับนางเงือก ส่วนจะยากเย็นเหมือนเม่นหรือไม่ หรือจะมะงุมมะงาหราหาทางเหมือนกไลโกฏฤๅษี เป็นเรื่องที่ต้อง “อ่าน” อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อค้นหาคำตอบ
“เรื่องนั้น” ให้จงได้
****