วิญญาณที่ถูกเนรเทศ

บทแนะนำสั้นๆ ว่าด้วย วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ของวิมล ไทรนิ่มนวล

ดวงจิตที่ผนึกเข้าสู่โลกความทรงจำวัยเยาว์ ณ ดินแดนบ้านเกิดของวิหค ณ ที่ซึ่งกาลเวลาไร้ปราการขวางกั้น กระแสความรู้สึกนึกคิดได้กะเทาะเอาตัวตนของเขาออกจากร่างที่ตายทั้งเป็นนั้น ให้ลิ่วโลดคืนสู่มาตุภูมิอันเป็นที่รักและโหยหายิ่งตลอดชีวิต เปล่าเลย เขาไม่รู้ตัวว่าการกลับคืนบ้านเกิดครั้งนี้ เขาเดินทางมาในสภาพจิตวิญญาณ หาใช่มนุษย์ผู้มีร่างสังขารดุจเดิมอีกแล้ว
****