ปทานุกรม สอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมทางการเมือง

ปทานุกรมของสอซึ่งถูกปรับปรุงและตีพิมพ์นับครั้งไม่ถ้วนนี้ ได้ปรากฏอยู่ในเกือบทุกบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งกว่าผลงานชิ้นอื่นใดของเหล่ารอยัลลิสต์ หากไม่นับรวมปฏิทินที่แขวนตามผนังบ้านในปัจจุบันแล้วไซร้ เราอาจยืมเพลงเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย มาแปลงให้กลมกลืนกับกระแสได้ว่า “ปทานุกรมที่มีในทุกบ้าน” นั่นเอง

คงไม่มีนักอ่าน นักแปล นักเขียน ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษาคนใด ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้ปทานุกรมนามกระเดื่องของสอ เสถบุตร แต่จะมีสักกี่คนที่ล่วงรู้ว่าปทานุกรมฉบับหนึ่งจะซ่อน “ความเป็นการเมือง” ของปัญญาชนรอยัลลิสต์เอาไว้ภายในนั้นด้วย…