เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพครั้งที่ 6 : ตะลุยคลัง

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพครั้งที่ 6 : ตะลุยคลัง
The 6th Bangkok Experimental Film Festival : Raiding the Archives
บรรณาธิการ อาดาดล อิงคะวณิช
Editor May Adadol Ingawanij

© 2013 The 6th Bangkok Experimental Film Festival
สูจิบัตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยบทบันทึก บทวิจารณ์ บทสนทนา ว่าด้วยหนังทดลอง ความทรงจำ และคลังวัตถุดิบทางประวัติศาสตร์ในรูปของภาพเคลื่อนไหว จากงานเทศกาลหนังทดลองกรุงเทพฯ (BEFF6) ที่จัดขึ้นเมื่อต้นปี 2555
256 หน้า 250 บาท (จำนวนจำกัด)

สารบัญ

– ความเป็นมาของ BEFF โดย กฤติยา กาวีวงศ์
– About BEFF by Gridthiya Gaweewong
– บทนำ: BEFF6 กาลเทศะของเทศกาลหนังทดลอง โดย อาดาดล อิงคะวณิช
– Introduction: The Time of BEFF6 by May Adadol Ingawanij

บันทึกทีมภัณฑารักษ์ Curators’ Research Diaries
– เรื่องเล่าที่ถูกลบเลือน จาก Hanoi DOCLAB โดย วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
– A Chronicle Tape Recorded Over by Wiwat Lertwiwatwongsa
– บันทึกการค้นคว้าหอภาพยนตร์ในไต้หวันและฮ่องกง โดย จอร์จ คลาร์ค
– Dispatches from the Archives in Taiwan and Hong Kong by George Clark
– อุษาคเนย์ใต้ฟ้าสี “โกดักโครม” โดย ริชาร์ด โลเอล แมคโดโนลด์
– Southeast Asia in Kodachrome by Richard Lowell MacDonald
– จดหมายถึงบ้านจาก Dutch East Indies โดย บริจิต เปาโลวิทซ์
– News for Home by Brigitte Paulowitz
– ประวัติศาสตร์ส่วนรวม โดย อาดาดล อิงคะวณิช
– Home Movies, Our History by May Adadol Ingawanij
– ไปดูหนังที่หอภาพยนตร์อินโดนีเซีย โดย บริจิต เปาโลวิทซ์
– At the National Archives of Indonesia by Brigitte Paulowitz

ชวนคิดชวนคุย Thought Pieces
– Angry Young Girl กับยุคผลัดแผ่นดิน โดย ไอดา อรุณวงศ์
– The Angry Young Girl and the Twilight Era by Ida Aroonwong
– World Without End: สากลโลกและสยามประเทศในทศวรรษ 2490
โดยริชาร์ด โลเอล แมคโดโนลด์
– World Without End: The World and Siam in the 1950s
by Richard Lowell MacDonald
– An Escalator in World Order โดย วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
– An Escalator in World Order by Wiwat Lertwiwatwongsa
– ภาพจำยามเยาว์ โดย ริชาร์ด โลเอล แมคโดโนลด์
– Studies of a Singapore Childhood by Richard Lowell MacDonald

BEFF6 Programmes
From the Archives
BEFF6 Presents
Open Call
Conversations
BEFF6 Touring Programmes
The BEFF6 Team
Acknowledgements
Sponsors & Supporters