อ่าน: เพื่อการอ่าน

โครงการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด – วารสารอ่าน

1,000 ฿5,000 ฿

วารสารอ่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ปี 2551-2556) ยกเว้นเล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งหมด

  • 1 ชุด
  • 3 ชุด
  • 7 ชุด
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ส่งแรงบันดาลทางปัญญาทั่วไทย ต่อลมหายใจของการอ่าน

โครงการระดมทุน | Fundraising Campaign

วารสารอ่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ปี 2551-2556) ยกเว้นเล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งหมด
Read Journal Vol.1 No.1 to Vol.5 No.1 (2008-2013) except Vol.1 No.2 (out of stock)

  • 1 ชุด 1,000 บาท / 1,000 baht for 1 set
  • 3 ชุด 2,500 บาท / 2,500 baht for 3 sets
  • 7 ชุด 5,000 บาท / 5000 baht for 7 sets

ระดมทุนรอบใหม่ เน้นส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่เรายังไปไม่ถึง | destined for secondary school libraries
พิเศษ! ทุก 1 ชุดที่ได้รับการสนับสนุน สำนักพิมพ์อ่านจะบริจาคเพิ่มอีก 1 ชุด!
Every set purchased will be matched by one additional set on the house!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่