ซื้อวารสารอ่านเข้าห้องสมุด | Buy Read Journals for Thai Libraries

Slider

ส่งแรงบันดาลทางปัญญาทั่วไทย ต่อลมหายใจของการอ่าน

โครงการระดมทุน | Fundraising Campaign

วารสารอ่าน เล่ม 1-17 (ปี 2551-2556) ยกเว้นเล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ซึ่งหมด

First 17 Issues of Read Journal (2008-2013) except Vol.1 No.2 (out of stock)

1 ชุด 2,000.- อื้อหือ หนังสือเพื่อน้อง
3 ชุด 5,000.- สาธุ! บรรลุปัญญา!
7 ชุด 10,000.-
โอมเพี้ยง!!! โกดังจงเกลี้ยง!!!

2000 baht for 1 set — Oho
5000 baht for 3 sets — Sadhu!
10000 baht for 7 sets — Om...Piang!!!

ระดมทุนรอบใหม่ เน้นส่งไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่เรายังไปไม่ถึง | destined for secondary school libraries

พิเศษ! ทุก 1 ชุดที่ได้รับการสนับสนุน สำนักพิมพ์อ่านจะบริจาคเพิ่มอีก 1 ชุด!

Every set purchased will be matched by one additional set on the house!

 

ส่งแล้ว 140 มหาวิทยาลัย | So Far: 140 Universities

140 โรงเรียนมัธยมศึกษา | 140 Secondary Schools

125 ห้องสมุดอื่นๆ | 125 Other Libraries

จดหมายตอบรับส่วนหนึ่งจากห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ | Receipt Letters from Educational Institutions

รายชื่อห้องสมุดโรงเรียนมัธยมที่เคยได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์อ่าน (นับทุกชุด) | Past Destinations

1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคตะวันตก
5. ภาคกลาง
6. ภาคตะวันออก
7. ภาคใต้
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

2. ภาคเหนือ

เชียงใหม่ - 5
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงราย - 4
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ลำปาง - 4
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนมูล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ลำพูน - 4
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
โรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่ง

อุตรดิตถ์ - 5
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งกะโล้วิทยา
โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

แพร่ - 4
โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

น่าน - 8
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนปัว
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

อุทัยธานี - 3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

พะเยา - 4
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทยา

แม่ฮ่องสอน - 3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ - 5
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

นครราชสีมา - 11
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนพิมายวิทยา
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
โรงเรียนปากช่อง

บุรีรัมย์ - 10
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนพุทไธสง
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนลำปลายมาศ
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

นครพนม - 5
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนนาแกพิทยาคม
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

สุรินทร์ - 7
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนสังขะ

อุบลราชธานี - 6
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ยโสธร - 5
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ชัยภูมิ - 4
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

อำนาจเจริญ - 4
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนจิกดู่วิทยา
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

หนองบัวลำภู - 4
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

ขอนแก่น - 11
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนกัลญาณวัตร
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา

อุดรธานี - 7
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนหนองหานวิทยา
โรงเรียนกุมภวาปี

เลย - 3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

มุกดาหาร - 4
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

หนองคาย - 5
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

มหาสารคาม - 6
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนบรบือ

ร้อยเอ็ด - 7
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

กาฬสินธุ์ - 5
โรงเรียนอนุกูลนารี
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สกลนคร - 5
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนสว่างแดนดิน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร

บึงกาฬ - 5
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โรงเรียนเซกา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนภูทอกวิทยา
โรงเรียนบึงกาฬ

4. ภาคตะวันตก

ตาก - 4
โรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

กาญจนบุรี - 4
โรงเรียนกาญจนนุเคราะห์
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ราชบุรี - 13
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เพชรบุรี - 4
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจ.เพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

5. ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา - 4
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

อ่างทอง - 4
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ

ลพบุรี - 4
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพัฒนานิคม

สิงห์บุรี - 4
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนอินทร์บุรี

ชัยนาท - 4
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนสาครพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

สระบุรี - 4
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนพระพุทธบาท

นครนายก - 1 +2 ร.ร. ประจำจ.
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นครสวรรค์ - 5
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม

ปทุมธานี - 5
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญบุรี

พิษณุโลก - 5
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนนครไทย
โรงเรียนชาติตระกาลวิทยา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

พิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนเมธีพิทยา
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

เพชรบูรณ์ - 5
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย

สุโขทัย - 3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุพรรณบุรี - 3
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนอู่ทอง

กำแพงเพชร - 1 + 2 ร.ร.ประจำจ.
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวัชรวิทยา
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

นครปฐม -5
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

นนทบุรี - 10
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนศรีบุณยานนท์

สมุทรสงคราม - 1 +2 ร.ร. ประจำจ.
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
โรงเรียนถาวรานุกูล

สมุทรสาคร - 3
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

สมุทรปราการ - 10
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

6. ภาคตะวันออก

จันทบุรี - 3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

ฉะเชิงเทรา - 3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนพนมสารคาม (พนมดุลวิทยา)

ชลบุรี - 9
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนบางละมุง

ปราจีนบุรี - 3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนกบินทร์บุรี

ระยอง - 3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร)

สระแก้ว - 3
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ตราด - 3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์)

7. ภาคใต้

กระบี่ - 1 + 2 โรงเรียนประจำจ.
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
โรงเรียนเมืองกระบี่

ชุมพร - 3
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สงขลา - 7
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนมหาวชิราวุธจ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

สุราษฎร์ธานี - 3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ตรัง - 4
โรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนสภาราชินี

นครศรีธรรมราช - 5
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ภูเก็ต - 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

พัทลุง - 3
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนเขาชัยสน

ปัตตานี - 4
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.ปัตตานี
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปัตตานี
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ จ.ปัตตานี

นราธิวาส - 3
โรงเรียนตากใบ
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

ยะลา - 1 + 4
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจ.ยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จ.ยะลา

ประจวบคีรีขันธ์ - 3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพลับวิทยา

สตูล - 4
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนผังปาล์ม 3

ระนอง - 3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนสตรีระนอง

พังงา - 3
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนสตรีพังงา

ทำไมเราจึงเน้นส่งโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา?

ในช่วงหลายปีมานี้ เราพบว่าลูกค้าที่มาซื้อวารสารอ่านและหนังสือของสำนักพิมพ์อ่าน มีจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะยังไม่พ้นหรือเพิ่งพ้นจากวัยมัธยมศึกษา และมีผู้อ่านอีกจำนวนมากที่มาเล่าให้เราฟังว่า ได้อ่านวารสารอ่านตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมฯ ซึ่งยังความตื่นเต้นและตื้นตันใจให้แก่เราเป็นอันมาก

ตอนระดมทุนครั้งแรก (ปลายปี 2558) เราเน้นส่งวารสารอ่านไปที่ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยกว่า 140 แห่ง​ ซึ่งนับได้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีวารสารอ่านอย่างค่อนข้างจะครอบคลุมแล้ว และเราก็ได้ขยายไปยังห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอื่นๆ กว่า 85 แห่งทั่วประเทศ แต่เราพบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มักไม่ได้แจ้งตอบกลับมาว่าได้รับหนังสือแล้วหรือไม่ ทำให้เราไม่แน่ใจว่าหนังสือเหล่านี้ได้รับการจัดวางหรือดูแลหรือไม่

นับจากนั้นมา เราจึงเน้นส่งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทั่วถึงมากที่สุด โดยส่งตามความจำนงของผู้สนับสนุน และอีกส่วนหนึ่งก็สุ่มเลือกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ เพื่อพยายามที่จะกระจายหนังสือไปให้ทั่วถึงมากที่สุด

แต่ต่อมาเราจึงได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมีจำนวนมากหลายพันโรงเรียน และยังแบ่งขนาดตามจำนวนนักเรียน เราจึงเริ่มจัดส่งอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มเติมให้ครบในประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) ซึ่งมีอยู่หนึ่งร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ จนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแล้วเช่นกัน

ณ ปัจจุบันนี้ เราจึงคิดขยายโครงการต่อไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่รองลงมา (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2,500 คน — มี 268 โรงเรียน) ซึ่งกระจายอยู่นอกอำเภอเมืองต่างๆ ที่วารสารอ่านยังไปไม่ถึงและน่าจะขาดแคลนหนังสือมากกว่าสถาบันการศึกษาในเขตเมืองใหญ่

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพื่อให้วารสารนับหมื่นเล่มของเรากระจายออกจากโกดังไปครอบคลุมผู้อ่านทั้งนักเรียนและครูอาจารย์ทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด

11 พฤษภาคม 2562

ใบอนุโมทนาบัตรจากโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร

ลูกค้าที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ประวัติการประชาสัมพันธ์ #1

ห้าแสนแล้วค่ะ คุณคะ คุณๆที่ช่วยระดมทุนซื้อวารสารอ่านเข้าห้องสมุด

มีแต่ยอดนะคะ ตัวเงินจ่ายโรงพิมพ์ไปเกลี้ยงหมดแล้วค่ะ เซ็นเช็คสี่ใบ
ชำระหนี้ไปได้แล้วหนึ่งในสี่ เจ้าหนี้ท่านอื่น รออีกนิดนะคะ ดิฉันจะพยายาม ไม่เบี้ยวแน่นอน

ขอบคุณมากนะคะผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับน้ำใจในครั้งนี้
ดิฉันจะทยอยแพ็ควารสารส่งห้องสมุด และทยอยส่งสมุดบันทึกเป็นที่ระลึกให้ท่านที่ร่วมบริจาค อาจจะใช้เวลานิดนะคะ สำนักพิมพ์นี้มีกันแค่ป้าสองคนกับแมวสองตัว ทำทุกอย่างและทำไม่เคยทัน

แต่ไม่เคยยั่น อึดค่ะ คนมันไม่มีอะไรจะเสีย

Cheers นะคะ ปีใหม่แล้วค่ะ อึดไปด้วยกัน ประสาราษฎรในแดนเผด็จการรัฐประหาร เราจะไปกันต่อให้ได้จนเฮือกสุดท้าย

-- ไอดา

31 ธันวาคม 2558 เผยแพร่ทางเฟ้ซบุ๊ก

ประวัติการประชาสัมพันธ์ #2

ส่วนหนึ่งของล็อตแรกราวห้าสิบลัง น้ำหนักลังละ 8-10 กิโลกรัม ท่ี่จะจัดส่งในวันจันทร์นี้นะคะ เป็นล็อตที่ผู้สั่งซื้อชุดสารวารระบุมาว่าต้องการให้จัดส่งที่ใด รายชื่อตามที่ระบุด้านล่างนี้ ถ้าขาดตกของใครไป แจ้งทางกล่องข้อความได้เลยนะคะ

ส่วนที่เป็นการซื้อเข้าห้องสมุดโดยไม่ระบุ เราจะจัดส่งให้เป็นล็อตต่อไป โดยใช้ลิสต์ห้องสมุดสถาบันการศึกษาตามที่เรามีอยู่นะคะ ถ้าใครต้องการช่วยเสนอรายชื่อเพิ่ม ก็แจ้งทางกล่องข้อความได้เลยค่ะ

ได้เวลาประคบร้อน ปวดเมื่อยไปหมดแล้ว ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

2 มกราคม 2559 เผยแพร่ทางเฟ้ซบุ๊ก