อ่าน: เพื่อการอ่าน

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์

200 ฿ 180 ฿

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์
แปลจาก History: A Very Short Introduction
ผู้เขียน จอห์น เอช. อาร์โนลด์
ผู้แปล ไชยันต์ รัชชกูล

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์
แปลจาก History: A Very Short Introduction
ผู้เขียน จอห์น เอช. อาร์โนลด์
ผู้แปล ไชยันต์ รัชชกูล
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 978-616-7158-71-6
พิมพ์ครั้งแรก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมษายน 2549
พิมพ์ครั้งที่สอง (ปรับปรุงใหม่) สำนักพิมพ์อ่าน ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 192 หน้า
ราคา 200 บาท

อื่นๆ

ปก

ปกอ่อน