สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 1

Original price was: 250 ฿.Current price is: 190 ฿.

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 1
ผู้เขียน อัศนี พลจันทร
ลำดับที่ 8 ในโครงการ “อ่านนายผี”
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก มีนาคม 2560
248 หน้า

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สารบัญ
หมายเหตุการจัดพิมพ์
นิทานการเมืองและเรื่องสั้น
– ทิวาราตรีที่พระตะบอง
– พุคำจาน
– เจ้าขุนทอง
– โชคดีหรือร้าย?
– นิทานการเมือง เรื่อง “เด็กกับผู้ใหญ่”
– นิทานการเมือง เรื่อง “ฟาตีมะห์แห่งเกามอีบู”
– นิทานการเมือง เรื่อง “การปฏิวัติที่ห่าม”
– นิทานการเมือง เรื่อง “กาเซะห์ ซายัง เซียม!”
– สัมไป ฮาตี
– มรฺเดกา สูเปโน มรฺเดก้า!
– ลาก่อน, สยาม–ลาก่อน!
– ขบวนการดารูลิสîลาม
– THE SCAPEGOAT
– จดหมายถึงมิลลี่
– จากตนกูไปสู่สามัญชน
– ความรักอันเริงแรง
เรื่องแปล
– พระเจ้าอยู่ที่ไหน? โดย “ราษิท ชาหัน”
– อิฟตารี โดย “ราษิท ชาหัน”