สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3

Original price was: 180 ฿.Current price is: 150 ฿.

ราคานี้รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียนแล้ว

หมวดหมู่:

รายละเอียด

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3
ผู้เขียน อัศนี พลจันทร
ลำดับที่ 10 ในโครงการ “อ่านนายผี”
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก กันยายน 2561
184 หน้า ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-7158-80-8

หมายเหตุบรรณาธิการ

นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3 เป็นงานในกลุ่มเรื่องแต่งของคุณอัศนี พลจันทร สำนักพิมพ์อ่านได้รวบรวมขึ้นมาจากงานตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ สยามนิกร รายวัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2489 – สิงหาคม 2493 ผลงานทั้ง 15 เรื่องนี้ ผู้เขียนใช้นามปากกา “กุลิศ”, “กุลิศ อินทุศักดิ์”, “อินทรายุธ” และ “หง เกลียวกาม” ทั้งนี้หากนับรวมกับงานตีพิมพ์ชุดนิทานการเมืองและเรื่องสั้น เล่ม 1 และเล่ม 2 ซึ่งตีพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ ก็เท่ากับว่า นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของคุณอัศนี พลจันทร เท่าที่รวบรวมได้ล่าสุดมีจำนวนถึง 54 เรื่องด้วยกัน ซึ่งเราได้ทำประวัติการตีพิมพ์ผลงานคร้ังแรกท้ังหมดไว้ท้ายเล่มนี้ด้วย

อันที่จริงนิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3 นี้ ควรจะสูญหายไปจากบรรณพิภพเสียแล้ว เนื่องจากเราไม่สามารถสืบค้นต้นฉบับงานตีพิมพ์เหล่านี้ได้จากไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ สยามนิกร ซึ่งชำรุดเสียหายไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่หอสมุดแห่งชาติจะปิดปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อราวสามปีก่อน แต่นับเป็นโชคดีที่ในภายหลังสำนักพิมพ์อ่านได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าไปสืบค้นจากตัวเล่มของหนังสือพิมพ์ สยามนิกร เพิ่มเติมเมื่อหอสมุดแห่งชาติเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในราวเดือนตุลาคม 2560 ผลงานท้ัง 15 เรื่องน้ีจึงได้กลับคืนสู่สาธารณชนอีกคร้ังในวาระ 100 ปี ชาตกาล ‘นายผี’ อัศนี พลจันทร ในปี 2561

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์อ่านกลับไปใช้ต้นฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกดังกล่าวเป็นต้นร่างในการชำระต้นฉบับ โดยพยายามรักษารูปแบบการสะกดคำต่างๆไว้เพื่อให้เห็นร่องรอยความเปลี่ยนแปลงของภาษา แม้ว่าการสะกดเหล่านั้นจะ “ผิด” ไปจากพจนานุกรมฉบับปัจจุบัน ทั้งยังมีที่สะกดอย่าง “ลักลั่น” ด้วย ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ในสมัยนั้น มาตรฐานอย่างราชบัณฑิตยสถานยังไม่สถาปนา กระทั่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ก็ยังจัดทำไม่เสร็จ หรือแม้เมื่อเสร็จแล้วก็ยังถูกโต้แย้งได้ต่างๆ นานา อย่างไรก็ดี สำนักพิมพ์อ่านได้สอบทานแล้วว่ารูปคำเหล่านี้มีการใช้ในงานตีพิมพ์ของนักเขียนคนอื่นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน บางคำก็มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับก่อนหน้าอีกด้วย คำเหล่านี้ได้แก่ กดหมาย, กะชาก, กะเด็น, กะต๊อบ, กะเป๋า, กะไร, จักรวาฬ, จิตต์ใจ, ชงัก, ชะนิด, ชำนะ, ซ่าบู่, ดาพ, ตราง, ตลบแตลง, ตวัน , ทลึ่ง ,ทลุ, ทาษโทษะ, บันทุก ,ประสพ, ปลาด,เปน, ผาสุข ,ผูกพันธ์, พะม่า, มนษุย์ชาติ, มนษุย์ธรรม, ยุตติธรรม, ศีรษะ, สกด, สดุ้ง, สอาด, สพาน, สัจจธรรม, สาบาล, อัตตภาพ, อัยยการ, อิสสระ, โอกาศ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากต้นฉบับหนังสือพิมพ์ซึ่งมีอายุใน ราว 70 ปีเหล่านี้อยู่ในสภาพเก่ากรอบ และตัวหนังสือเลือนจางไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งมีบางส่วนที่ขาดวิ่นหายไป เราจึงได้ใช้เครื่องหมาย […] แสดงข้อความซึ่งไม่สามารถอ่านได้ สภาพของต้นฉบับเป็นเช่นไร ผู้อ่านอาจประมาณการณ์ได้จากภาพประกอบของบางเรื่องในเล่มนี้

สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณ คุณนชุจรี ใจเก่ง และคุณวริศา กิตติคุณเสรี ที่อาสาเข้ามาร่วมทีมสืบค้นต้นฉบับและช่วยเหลือในการถ่ายรูปหนังสือพิมพ์อย่างยากลำบากในช่วงแรก ก่อนที่ต่อมาสำนักพิมพ์อ่านจะได้ตัดสินใจจ้างบริการช่างภาพมืออาชีพมาช่วยทำให้การถ่ายภาพต้นฉบับเหล่านั้นคมชัดพอท่ีจะใช้เป็นต้นร่างและสำเร็จทันเวลา

สำนักพิมพ์อ่านขอขอบคุณ คุณบารมี สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ รวมถึงคณะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนวัสดุและห้องเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์เย็บเล่มและฉบับล่วงเวลาของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีในการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก สำนักพิมพ์อ่านยังได้มอบสำเนาภาพถ่ายข้างต้นไว้ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือกระบวนการเก็บ รักษาสิ่งพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติ ให้ผู้ค้นคว้าเอกสารเก่าสามารถใช้ประโยชน์ต่อไป