บันทึกลับ | Secret Notes

เพื่อตอบสนองต่อคำอุทธรณ์ของผู้อ่าน มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ที่ว่า หน้าบันทึกลับในหนังสือเล่มนี้ อ่านยากเกินไป เนื่องจากเราตีพิมพ์แบบคงตามสภาพจริง บัดนี้เราตัดสินใจนำหน้าบันทึกลับเหล่านั้นขึ้นเผยแพร่ไว้ที่นี่ ตามลำดับเดียวกับที่ปรากฏในตัวเล่ม

บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (1)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (1)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (2)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (2)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (3)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (3)
บันทึกลับแดนนอก (1)
บันทึกลับแดนนอก (1)
บันทึกลับแดนนอก (2)
บันทึกลับแดนนอก (2)
บันทึกลับเรื่องของโชค
บันทึกลับเรื่องของโชค
บันทึกลับ “ควย!”
บันทึกลับ “ควย!”
บันทึกลับ “สวัสดีองค์กรมหาอำนาจทั้งหลาย”
บันทึกลับ “สวัสดีองค์กรมหาอำนาจทั้งหลาย”
บันทึกลับเรื่องดอกไม้ในแจกัน
บันทึกลับเรื่องดอกไม้ในแจกัน
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (1)
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (1)
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (2)
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (2)
บันทึกลับบ่นคนรัก
บันทึกลับบ่นคนรัก
บันทึกลับ “วิ่งเล่นกับเงาของตัวเอง”
บันทึกลับ “วิ่งเล่นกับเงาของตัวเอง”
บันทึกลับเรื่องทูลเกล้าฯ
บันทึกลับเรื่องทูลเกล้าฯ
บันทึกลับ "ฉันฝันถึงเธอ น้องสาวของฉัน”
บันทึกลับ "ฉันฝันถึงเธอ น้องสาวของฉัน”
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (1)
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (1)
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (2)
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (2)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (1)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (1)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (2)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (2)
บันทึกลับ “บางคนกลัวเสียหน้า”
บันทึกลับ “บางคนกลัวเสียหน้า”
บันทึกลับเรื่องเกิดมาทำไม
บันทึกลับเรื่องเกิดมาทำไม
บันทึกลับความสัมพันธ์กับอูเรียเริ่มไม่ดี
บันทึกลับความสัมพันธ์กับอูเรียเริ่มไม่ดี
บันทึกลับดูทีวี (1)
บันทึกลับดูทีวี (1)
บันทึกลับดูทีวี (2)
บันทึกลับดูทีวี (2)
บันทึกลับหลัง Book of Genesis
บันทึกลับหลัง Book of Genesis
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (1)
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (1)
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (2)
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (2)
บันทึกลับหน้า Book of Genesis
บันทึกลับหน้า Book of Genesis
บันทึกลับหลังไบเบิล
บันทึกลับหลังไบเบิล
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (1)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (1)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (2)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (2)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (3)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (3)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (4)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (4)
บันทึกลับมิตรแทงข้างหลัง
บันทึกลับมิตรแทงข้างหลัง
บันทึกลับก่อนที่แขกบ้านแขกเมืองจะมาเยือน
บันทึกลับก่อนที่แขกบ้านแขกเมืองจะมาเยือน
บันทึกลับคอสตูมนักร้อง-แดนเซอร์
บันทึกลับคอสตูมนักร้อง-แดนเซอร์
บันทึกลับหน้าก่อน Revelation
บันทึกลับหน้าก่อน Revelation
บันทึกลับหน้า Revelation
บันทึกลับหน้า Revelation
previous arrow
next arrow
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (1)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (2)
บันทึกลับขณะอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด (3)
บันทึกลับแดนนอก (1)
บันทึกลับแดนนอก (2)
บันทึกลับเรื่องของโชค
บันทึกลับ “ควย!”
บันทึกลับ “สวัสดีองค์กรมหาอำนาจทั้งหลาย”
บันทึกลับเรื่องดอกไม้ในแจกัน
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (1)
บันทึกลับเรื่องโรงงานหลังจากย้ายแดน (2)
บันทึกลับบ่นคนรัก
บันทึกลับ “วิ่งเล่นกับเงาของตัวเอง”
บันทึกลับเรื่องทูลเกล้าฯ
บันทึกลับ "ฉันฝันถึงเธอ น้องสาวของฉัน”
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (1)
บันทึกลับเรื่องโรงเลี้ยงแมลงสาบ (2)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (1)
บันทึกลับหลังจากฝึกทำสมาธิ (2)
บันทึกลับ “บางคนกลัวเสียหน้า”
บันทึกลับเรื่องเกิดมาทำไม
บันทึกลับความสัมพันธ์กับอูเรียเริ่มไม่ดี
บันทึกลับดูทีวี (1)
บันทึกลับดูทีวี (2)
บันทึกลับหลัง Book of Genesis
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (1)
บันทึกลับอุปสรรคในการลำเลียงของ (2)
บันทึกลับหน้า Book of Genesis
บันทึกลับหลังไบเบิล
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (1)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (2)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (3)
บันทึกลับสรุปบทเรียนปี 58 (4)
บันทึกลับมิตรแทงข้างหลัง
บันทึกลับก่อนที่แขกบ้านแขกเมืองจะมาเยือน
บันทึกลับคอสตูมนักร้อง-แดนเซอร์
บันทึกลับหน้าก่อน Revelation
บันทึกลับหน้า Revelation

ภาพแว่นขยายโดย Suwat Limsuvan

กลับสู่หน้าหลักของ มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ฉบับคู่หูออนไลน์