บันทึกลับ | Secret Notes

เพื่อตอบสนองต่อคำอุทธรณ์ของผู้อ่าน มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ที่ว่า หน้าบันทึกลับในหนังสือเล่มนี้ อ่านยากเกินไป เนื่องจากเราตีพิมพ์แบบคงตามสภาพจริง บัดนี้เราตัดสินใจนำหน้าบันทึกลับเหล่านั้นขึ้นเผยแพร่ไว้ที่นี่ ตามลำดับเดียวกับที่ปรากฏในตัวเล่ม

ArrowArrow

ภาพแว่นขยายโดย Suwat Limsuvan

กลับสู่หน้าหลักของ มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ฉบับคู่หูออนไลน์