สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

อ่าน(ไม่)เอาเรื่อง

350 ฿440 ฿

รวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์ไทยและเทศ

อื่นๆ

ผู้เขียน

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

บรรณาธิการ

ไอดา อรุณวงศ์

พิมพ์ครั้งที่

พิมพ์ที่ 2 ปรับปรุงใหม่และเพิ่มเติมบทความ

ปก

ปกแข็ง, ปกอ่อน