อ่าน: เพื่อการอ่าน

อ่าน(ไม่)เอาเรื่อง

360 ฿440 ฿

รวมบทความวรรณกรรมศึกษาและบทวิจารณ์ไทยและเทศ

  • ปกแข็ง
  • ปกอ่อน
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

อื่นๆ

ผู้เขียน

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

บรรณาธิการ

ไอดา อรุณวงศ์

พิมพ์ครั้งที่

พิมพ์ที่ 2 ปรับปรุงใหม่และเพิ่มเติมบทความ

ปก

ปกแข็ง, ปกอ่อน