สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด วิภาษวัฒนธรรม

950 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1. ในเขาวงกต
โดย มุกหอม วงษ์เทศ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/wong-god/

2. อ่านผิด
โดย มุกหอม วงษ์เทศ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่
https://readjournal.org/product/misread/

3. จดหมายจากสันคะยอม
โดย ฮิมิโตะ ณ เกียวโต
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/sankayom/

4. ก็ไพร่นี่คะ เล่ม 2
โดย คำ ผกา
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/prai-2-2/

5. ก็ไพร่นี่คะ เล่ม 3
โดย คำ ผกา
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่
https://readjournal.org/product/prai3/

6. ดีไซน์คัลเจอร์ เล่ม 3
โดย ประชา สุวีรานนท์
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/design-culture-3/