อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด การเมืองในประวัติศาสตร์

1,500 ฿ 500 ฿

*** เพื่อความเข้าใจร่วมกัน ***
หนังสือในชุดนี้ ขณะนี้เหลือ 3 เล่ม คือ

1. สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 2549
โดย ชาตรี ประกิตนนทการ

2. ปั้นอดีตเป็นตัว
โดย ไชยันต์ รัชชกูล

3. การทูตทักษิณ
โดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

ส่วนเล่ม “อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์” (ปกอ่อน)
โดย ไชยันต์ รัชชกูล หมดจากชุดนี้แล้ว
อัพเดตเมื่อ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น.

รายละเอียด

*** เพื่อความเข้าใจร่วมกัน ***
หนังสือในชุดนี้ ขณะนี้เหลือ 3 เล่ม คือ

1. สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 2549 (ปกอ่อน)
โดย ชาตรี ประกิตนนทการ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/aanarch/

2. ปั้นอดีตเป็นตัว
โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/chaiyan/

3. การทูตทักษิณ
โดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/pavin/

ส่วนเล่ม “อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์” (ปกอ่อน)
โดย ไชยันต์ รัชชกูล หมดจากชุดนี้แล้ว
อัพเดตเมื่อ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น.