สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุด การเมืองในประวัติศาสตร์

1,000 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1. สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 2549 (ปกอ่อน)
โดย ชาตรี ประกิตนนทการ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/aanarch/

2. ปั้นอดีตเป็นตัว
โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/chaiyan/

4. อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์” (ปกอ่อน)
โดย ไชยันต์ รัชชกูล
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/absolute2nd/

5. การทูตทักษิณ
โดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ https://readjournal.org/product/pavin/