สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

"อ่าน" ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

Original price was: 230 ฿.Current price is: 180 ฿.

รหัสสินค้า: 4758 หมวดหมู่:

รายละเอียด

“อ่าน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ดิฉันก็ได้เห็นมา
ไอดา | DEAR READer

การแทน ที่แทนไม่ได้ ?
วริศา กิตติคุณเสรี | เปิดเล่ม

“วาดภาพผู้หญิงเปลือยล่อนจ้อน โดยไม่แปดเปื้อนยางอาย” : ทำอย่างไร?
สายัณห์ แดงกลม | เรื่องจากปก

มองไปทางไหนก็เห็นแต่เทวดา
ธนาวิ โชติประดิษฐ | เรื่องจากปก

Poets of All Countries, Unite!
เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ | อ่านนายผี

อ่านมโนห์รา : สงสัย ประมาณไหนคือ “ดอกทอง” ?
ปรามินทร์ เครือทอง | อ่านย้อนเกร็ด

ดุจบิดามารดรเปรียบได้: หนี้และจริยธรรมของการชดใช้หนี้
ภัควดี วีระภาสพงษ์ | อ่านนอกเล่ม

อ่าน Beauty and the Beast ฉบับร่วมสมัย: เขียนใหม่หรือผลิตซ้ำ?
สุธิดา วิมุตติโกศล | อยากอ่าน

คนบนฟ้า
กุลวัฒน์ กาญจนสุนทรี | dustinfo

คำสารภาพบังเอิญเกิด: ว่าด้วยประวัติศาสตร์การกักขังโดยมิชอบ
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์ณ

เมื่อวรรณกรรมไทย (อาจจะ) กลายเป็นวรรณกรรมโลก : มุมมองจากญี่ปุ่น
โช ฟุกุโทมิ | เชิญอ่าน

เรื่องชวนคิด เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมตึกโดม
ศิริวุฒิ บุญชื่น | เชิญอ่าน

ไทย “เท่” ?
นวภู แซ่ตั้ง | เชิญอ่าน

กว่าจะมาเป็น “ปรีดี เกลียดตุ๊ด”
ชานันท์ ยอดหงษ์ | เชิญอ่าน

ปกรณัม (1)
สายัณห์ แดงกลม | Arte

คำยืนยันของเปเรย์รา: จากตัวตน ถึงจิตวิญญาณ นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง
ชาคริต แก้วทันคำ | เชิญอ่าน

ปัญหา “S” เรื่อง “เพศ” ในละคร แรงเงา
ณัฐ วิไลลักษณ์ | เชิญอ่าน