สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

“อ่าน” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2552

130 ฿

สภาพหนังสือ 90% ปกมีรอย แต่เนื้อในสะอาดเรียบร้อย จัดส่งฟรี

รหัสสินค้า: 923 หมวดหมู่:

รายละเอียด

อ่านนิยม
ไอดา อรุณวงศ์ | เปิดเล่ม

อ่่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ “ครูเบ็น”
ธงชัย วินิจจะกูล | เรื่องจากปก

นำเที่ยวประเทศครูเบ็น
เรณู ปัญญาดี | เรณู ปัญญาดี

วรรณกรรมทดลองของวินทร์กับการผลัดแผ่นดินของวรรณกรรมวิจารณ์
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | อ่านใหม่ Reread

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน โปรดลดข้อเท็จจริง
คำ ผกา | หล่อนอ่าน Ms.Read

อนาธิปไตย ประชาธิปไตยและความเป็นไปได้ในพื้นที่ระหว่าง
ภัควดี วีระภาสพงษ์ | อ่านนอกเล่ม

โรงแรมศักดิ์สิทธิ์
ชาตรี ประกิตนนทการ | อ่าน Arch

ครูฝรั่งวังหลวงกับชมรมคนเกลียดแอนนา
ปรามินทร์ เครือทอง | อ่านย้อนเกร็ด

ปีศาจของไทย
ศรีดาวเรือง | อ่านแล้ว-อ่านเล่า

โลกใต้ดินของเมืองจีน
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | อ่านซ้าย Read left

ความตายใต้เงาโศก มหากาพย์แห่งคนเล็กคนน้อยของ LAV DIAZ
filmsick | อ่านภาพ

อำนาจของผู้อ่านใน Mister Pip
สุธิดา วิมุตติโกศล

“เอดิปัส” ใน ลามาร์แซแยส
พิริยะดิศ มานิตย์

(อะ-นา-ไล) ป.,น.(2)
สายัณห์ แดงกลม | Arte

อันเนื่องมาแต่ประวัติพระเยอรมันรูปแรก
ส.ศิวรักษ์ | แนะนำให้อ่าน

อ่านผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องร้องรำทำเพลง
ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย | แนะนำให้อ่าน

สิ่งตีพิมพ์ในซอง
อ.อ่าน