อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

บรรณทึก – Isan Writers, Thai Literature: Writing and Regionalism in Modern Thailand

วิจารณ์การศึกษาแนวคิด “วรรณกรรมอีสานร่วมสมัย” อย่างเป็นกิจจะลักษณะเล่มแรก – โจทย์ที่รอการต่อยอดเกี่ยวกับพลวัตความสัมพันธ์สองทางระหว่างการเขียนอีสานกับวรรณกรรมไทยสมัยใหม่

“ในสมุดบันทึก” กับการเกษียน/เกษียณความทรงจำเดือนตุลา

ในการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ดาวคะนอง (อโนชา สุวิชากรพงศ์ ) รอบพิเศษ คุณอโนชาผู้กำกับฯ ได้ขอให้คุณไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสารอ่าน ขึ้นไปอ่านบทกวีก่อนภาพยนตร์จะเริ่มฉาย