สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์

เรื่องสั้น “ความยุติธรรม”

เขียนโดย กุลิศ อินทุศักดิ์ ตีพิมพ์ครั้งแรกใน สยามสมัย เมษายน 2497 พิมพ์รวมเล่มใน นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 2

1 2