คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – ยุทธวิธีนายผี ยุทธศาสตร์อัศนี พลจันทร

รางวัลพิเศษ “ชนะเลิศแต่หนหลัง”
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

โครงการ “เขียนใหม่นายผี” ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดข้อเขียนและผู้สนใจติดตามทุกท่าน ที่ช่วยให้โครงการฯ ได้บรรลุการชุบชีวิตผลงานประวัติศาสตร์ของอัศนี พลจันทร ให้เป็นอดีตที่ร่วมสมัย แม้เป็นสิ่งไม่ง่าย แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เกินกำลังคนธรรมดาสามัญ ทำให้ได้เห็นความเป็นไปได้นานาของการกลับไปหาอดีตที่ไม่ใช่การปัดฝุ่นบนหิ้งเพื่อเฉลิมฉลองวันเวลาอันเลิศแต่หนหลัง ตรงข้าม มันเป็นการเป่าเถ้าฟืนให้ตื่น-ลุก-โลดขึ้นมาเป็นเปลวอีกครั้งเหมือนดังยุคสมัยนั้นที่บ้านเมืองไม่ดีแต่ก็ยังมีคนแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี-ไม่ดีและพยายามทุกวิธีที่จะจุดประกายทางปัญญา

ทางโครงการฯ หวังว่าผลงานเขียนใหม่ทั้งหลายนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราขุดลงไปถึงลายแทงของสังคมไทยยุคก่อนทศวรรษ 2500 ได้ อันเป็นการเชื่อมโยงที่เบน แอนเดอร์สัน กล่าวไว้ว่า “ต้องอาศัยอะไรคล้ายๆ วิชาโบราณคดีในทางวัฒนธรรม”

ผลงานเขียนใหม่ทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการฯ จะยังดำรงอยู่ในที่สาธารณะสืบไป ท่านสามารถกลับไปอ่านคำตัดสินรายการที่ผ่านมาทั้ง 6 รายการได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562

ในวาระครบรอบชาตกาล 101 ปี นายผี อัศนี พลจันทร

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – นิทานการเมือง เรื่องเด็กกับผู้ใหญ่ 2019 edition

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – วิจารณ์ “อีศานล่ม” และ “โอ้…อีศาน”

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – การปฏิวัติที่ห่าม 2019 edition

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – การละเมิดอำนาจศาล

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – “อัลละหุ อักบฺร! มฺรเดกะห มุสลีมีน! ตันหยงมลายู เฮาะฆ โอรังมลายู!”

คำตัดสิน “เขียนใหม่นายผี” – จดหมายจากเบอร์ลิน ปี 2019

กลับเข้าสู่หน้าหลักของโครงการ “เขียนใหม่นายผี”