อ่าน: เพื่อการอ่าน

Aan English

Ambrose Bierce Would Probably Die Here | มนุษย์ล่องหน คนอันตรธาน ในจักรวาลของแอมโบรส เบียซ

What really happened to those people? Why them? Am I also going to suddenly cease to exist? / เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคนเหล่านั้น? ทำไมต้องเป็นพวกเขา? แล้วกูจะหายวับตามไปอีกคนไหม?