อ่าน: เพื่อการอ่าน

ชุมทางคู่หู

ด้วยความตระหนักว่าโลกของการอ่านหนังสือเล่ม มิได้แยกขาดและนับวันจะแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับการอ่านบนพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นๆ นับจากนี้ไป หนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ อ่าน จะมีคู่หู หรือ companion ในพื้นที่ออนไลน์ของเราไว้ให้สำหรับผู้อ่านและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล เรื่องราว และบทสนทนาต่างๆ อันเนื่องมาจากหนังสือของเรา