สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

ผู้มาเยือน

ซุบอาโวคาโด | guacamole

แปลงร่าง “ของนอก” ที่ชนหมู่มากเข้าไม่ถึง ให้กลายเป็น “ของนอก” ที่ฟังดูเข้าลิ้นคนบ้านเรา

ลาวนั่นแหลว ผู้ฮู้แนวพาขึ้นสวรรค์ | Él sí que sabía hacer el amor

เมื่อบก.ไม่เอา “ผู้สี้แซบสี้นัว” สามสาวก็ต้องช่วยกันคิดหลายตลบกว่าจะได้ “พาขึ้นสวรรค์” มาแปลคำว่า “make love”

1 4 5 6