สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

"อ่าน" ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มกราคม-มีนาคม 2556

180 ฿

รหัสสินค้า: 4916 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ฉบับ “พูดไม่ได้ ไม่ให้พูด”

คิมหันต์รัญจวน
ไอดา | DEAR READer

อานุภาพแห่งรัก / อาญาแห่งรัก
วริศา กิตติคุณเสรี | เปิดเล่ม

รักเอย : สิ่งที่พูดไม่ได้ไม่ได้พูด
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | อ่านใหม่

ข้อสอบโอเน็ต
มุกหอม วงษ์เทศ | Nothing to Read

อัศนี พลจันทร: A Life’s Work
เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ | อ่านนายผี

พระเจ้าในหนังฮอลลีวู้ด
ภัควดี วีระภาสพงษ์ | อ่านนอกเล่ม

อ่าน ลักษณวงศ์ : สงสัย ฮาวทู “เล่นเพื่อน”?
ปรามินทร์ เครือทอง | อ่านย้อนเกร็ด

นิยามการมีตัวตนในโลกสมัยใหม่ กับการเล่นซ่อนหาใน คนแคระ
สุธิดา วิมุตติโกศล | อยากอ่าน

เกร็ดของผี
กุลวัฒน์ กาญจนสุนทรี | Dustinfo

มหาชน หนังสือพิมพ์ของ “พรรคคอมมิวนิสต์ไทย” กับการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2485 – 2493
ธิกานต์ ศรีนารา | เชิญอ่าน

ยูยีน เยโนเวเซ กับประวัติศาสตร์เชิงซ้อนระหว่างนักประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ | เชิญอ่าน

ตำนาน “ดาวยั่ว” กับความโป๊เปลือยในสื่อบันเทิงไทย ช่วงปี 2500 – 2520
ชาญชนะ หอมทรัพย์ | เชิญอ่าน

ณ ราชประสงค์ ก่อนจะมีเซ็นทรัลเวิลด์: วังเพ็ชรบูรณ์ เคหสถานที่ถูกลืม
แซร์หัตถ์ อือนัลดี (Serhat Ünaldi) | เชิญอ่าน

วรรณกรรมบอกเล่า และเสภา ขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ
คริส เบเคอร์ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร | เชิญอ่าน

ปกรณัม (2)
สายัณห์ แดงกลม | Arte